Nederlandse klimaatbeleid vooral nadelig voor lage inkomens in 2019

Het komende jaar zijn Nederlandse huishoudens gemiddeld rond de driehonderd euro meer kwijt voor energie. Met name de lagere inkomens merken de negatieve gevolgen van de hogere energierekening. Onderzoeksbureau CE Delft had in 2017 onderzocht wat het effect is van het Nederlandse klimaatbeleid. Hieruit kwam naar voren dat vooral de huishoudens met een lager inkomen steeds meer geld van hun inkomen aan energielasten moeten besteden.

In 2017 was de laagste inkomensgroep 5,1 procent van het totale inkomen kwijt aan energielasten. Door de uitwerking van het Nederlandse klimaatbeleid zullen deze kosten in 2030 stijgen naar 10,2 procent en 2050 lopen deze op naar verwachting 17,1 procent. Ter vergelijking. Voor de hoogste inkomens vallen de energielasten ten opzichte van het totale inkomen de komende jaren mee. De komende jaren zijn huishoudens met hogere inkomens 1,5 procent van hun inkomen kwijt. Dit zal naar verwachting 3,5 procent in 2030 zijn en 5,7 procent van het inkomen in 2050. Volgens de onderzoekers van de CE Delft is het maar de vraag in welke mate het klimaatbeleid van Nederland dragelijk blijft op financieel gebied voor de lagere inkomens in Nederland.