Nederlandse gasvoorraden in oktober 2021 ongeveer 60 procent gevuld

De prijs van aardgas is de afgelopen jaren niet zo vaak in het nieuws geweest als nu. Wereldwijd lopen de prijzen voor fossiele brandstoffen op. Omdat aardgas ook in Nederland nog steeds van groot belang is voor de verwarming van de meeste huishoudens is er terechte bezorgdheid over de oplopende gasprijzen. Mensen die een variabel energiecontract hebben kunnen de wijziging in de gasprijs vrij snel merken aan een hogere energierekening. Ook mensen die te maken hebben met een aflopend energiecontract merken de hogere gasprijs per direct als ze een nieuw energiecontract willen gaan afsluiten.

Nog geen oplossingen voor hoge gasprijs

De Nederlandse overheid heeft de bezorgdheid onder de bevolking geconstateerd maar heeft tot nog toe geen oplossingen genoemd. Normaal gesproken zorgt Nederland voor een goed gevulde voorraad aan aardgas. Deze is over het algemeen 80 tot 90 procent gevuld. Op dit moment is de gasvoorraad echter met minder dan 60 procent gevuld. Er zou echter nog voldoende aardgas zijn uit oude Groningse voorraden. Dat zou voldoende moeten zijn om de komende winter de huizen en bedrijven te kunnen verwarmen. Toch blijft Nederland afhankelijk van buitenlands gas. Over dit gas zijn onvoldoende afspraken gemaakt. Binnen een aantal jaar zal Nederland vrijwel volledig afhankelijk zijn van buitenlands aardgas. Een woordvoerder van GasTerra geeft aan dat Nederland nu echt moet gaan nadenken over de periode die ontstaat zodra het Nederlandse aardgas op is. Het aardgas dat men in Nederland is gewend om te gebruiken is laagcalorisch aardgas.

Afspraken maken

Dit gas wordt gebruikt voor de verwarming van woningen en het koken op een gastoestel. Het laagcalorisch aardgas werd oorspronkelijk uit Groningse gasvelden gehaald. GasTerra is uitvoerder voor de gashandel in Nederland. Het is belangrijk dat er gas wordt ingekocht dat ook laagcalorisch is. Gas uit Noorwegen is bijvoorbeeld hoogcalorisch. Dat moet eerst geschikt gemaakt voor het Nederlandse aardgasnet voordat het gebruikt kan worden. Daarom wordt veel aardgas elders weggehaald. Afspraken over leveringszekerheid hebben uitsluitend betrekking op het laagcalorische, of Nederlandse gas. Dat maakt Nederland kwetsbaar als het laagcalorische gas opraakt.