Nederlandse energieregels in 2017 nog niet geschikt voor duurzame energie

De omslag naar duurzame energie is niet eenvoudig en vereist de nodige inspanning. Als iedereen echter met elkaar samenwerkt dan zal het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk kunnen worden vereenvoudigd. Een belangrijke hindernis die hierbij genomen zal moeten worden is de wet en regelgeving. Deze wet en regelgeving is momenteel een belemmering voor de omslag naar een duurzame energievoorziening. Dit heeft de krant Trouw bekend gemaakt op basis van een rapport van PwC.

ElaadNL
De huidige wetgeving maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk om de milieudoelstellingen, die zijn vastgesteld voor 2050, te halen. Het rapport van PwC is opgesteld in opdracht van ElaadNL. De organisatie ElaadNL komt voort uit een initiatief van de samenwerkende netbeheerders in Nederland. De volgende netbeheerders maken hier deel van uit:

  • Cogas,
  • Endinet,
  • Enexis,
  • Liander,
  • Stedin,
  • Tennet,
  • Westland Infra.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de regels eenvoudiger moeten in Nederland. Onderzoeker Niels Muller geeft aan dat mensen en organisaties die nu energie opslaan en later laten terugvloeien naar het stroomnet een dubbele belasting op deze energie. De onderzoeker geeft aan dat dit komt omdat in Nederland de hele wettelijke structuur nog niet is ingericht op centrale energie. Deze centrale energie is een belangrijk aspect voor duurzame energie.