Nederlandse economie krimpt met 4,2 procent in 2020

De economie van Nederland zal in 2020 gaan krimpen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Toch blijkt de economische teruggang minder groot dan eerder werd ingeschat. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dat afgelopen woensdag aangegeven. In eerste instantie ging het CPB uit van een economische krimp van 5,1 procent. Inmiddels is dit krimppercentage naar beneden bijgesteld tot 4,2 procent. In het komende jaar wordt zelfs een groei verwacht van de economie. Hiervoor heeft het CPB een groeipercentage van 2,8 procent genoteerd. Voor het komende jaar ging het CPB echter eerder uit van een stijging van 3,2 procent. Als men kijkt naar de cijfers over beide jaren dan is het duidelijk dat de verwachtingen over 2020 iets minder negatief zijn geworden en de verwachtingen over 2021 juist iets minder positief.

Werkloosheid 2020 en 2021

Ook op het gebied van werkloosheid is het CPB wat positiever geworden. De werkloosheid zal in 2020 gaan oplopen tot 4,1 procent. Dat is minder dan de 4,4 procent die eerder werd verwacht. Voor het komende jaar wordt wel een stijging in de werkloosheid verwacht. Ook daar is echter een positieve aanpassing doorgevoerd in de raming. Eerder ging het CPB uit van een stijging in de werkloosheid tot 6,1 procent. Eerder had het CPB ingeschat dat de werkloosheid het komende jaar zal oplopen tot 6,5 procent.