Nederlandse economie in 2020 met 3,8 procent gekrompen

De economie van Nederland is in 2020 gekrompen met 3,8 procent. Dat is grootste economische krimp die ooit is gemeten in Nederland. In 2009 was er ook sprak van een economische krimp maar die kwam uit op 3,7 procent. Het jaar 2020 is daardoor het grootste economische crisisjaar geweest van de afgelopen tijd. In 2009 was er nog sprake van een kredietcrisis maar deze nieuwe economische crisis ten gevolge van de coronapandemie is veel groter. Op dinsdag 16 februari 2021 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend gemaakt over de economische teruggang van het afgelopen jaar. Daarnaast is volgens het CBS geen duidelijk negatief effect merkbaar geweest van de lockdown in het laatste kwartaal van 2020 op de economische groei. Vooral in de eerste drie maanden van 2020 was er duidelijk sprake van een negatief effect op de economie. Toen moesten verschillende bedrijven hun deuren sluiten.

Lastige tijd maar er is hoop

Met name restaurants en cafés hebben het lastig gehad in 2020. Deze moesten dicht in oktober. Al spoedig werd duidelijk dat ook detailhandel de deuren moest sluiten. In december moesten de niet-essentiële winkels hun deuren sluiten. Deze sectoren kregen te maken met een economische terugval. Er werd nauwelijks omzet gedraaid en marge behaald hoewel veel ondernemers toch doormiddel van creatieve oplossingen hun klanten wisten te bedienen. Uiteindelijk was de economie het laatste kwartaal van 2020 redelijk met de schrik vrijgekomen omdat de krimp slechts 0,1 procent was ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Toch moet dat niet geheel als een positief bericht worden beschouwd. De 0,1 procent krimp volgde namelijk op een kwartaal waar ook een slecht economisch resultaat werd genoteerd. Alleen werd het laatste kwartaal niet aanzienlijk slechter. Langzaam maar zeker hopen steeds mensen op een economische groei. Die moet in 2021 wel haalbaar zijn. Er zijn steeds meer positieve berichten in de media over bedrijven die zich toch stand weten te houden en langzaam maar zeker hoopt men ook op versoepeling van coronamaatregelen. De scholen zijn bijvoorbeeld al weer open.