Nederlandse economie hersteld aan einde 2015

De berichtgeving over der Nederlandse economie blijft positief. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft maandag 30 november 2015 een maandbericht gegeven over de maand november. Het beeld dat hieruit naar voren komt is positief. Het CBS geeft aan dat bijna alle indicatoren een positieve indruk geven. De indicatoren over der economie staan er volgens het CBS in november beter voor dan de het langjarig gemiddelde. Het beeld over de economie is in november 2015 positiever dan de maand oktober van 2015.

Het consumentenvertrouwen en het vertrouwen van producenten nam in november toe. Juist dit vertrouwen is belangrijk. Naast de toename van het vertrouwen in de economie wijzen ook de meest recente cijfers over export, consumptie en investeringen in de positieve richting. In de maand september hebben consumenten meer dan twee procent extra geld uitgegeven aan goederen en diensten ten opzichte van 2014. De investeringen vonden vooral plaats in segmenten voor de productie van duurzame goederen.

Uitzendmarkt
De werkloosheid is aan het einde van het jaar 2015 niet verder gedaald. Dit komt omdat meer mensen actief worden op de arbeidsmarkt. Hierdoor lijkt het er op dat meer mensen werkloos zijn maar dit is een vertroebelt beeld. Het aantal banen neemt namelijk toe in Nederland. Hiervan lijken in eerste instantie de uitzendkrachten en uitzendbureaus te profiteren. Bedrijven aarzelen namelijk dikwijls om personeel een rechtstreeks dienstverband aan te bieden. In plaats daarvan nemen ze liever tijdelijke krachten aan om de piekdrukte op te vangen. Uitzendkrachten worden meestal op tijdelijke basis ingeleend. Het is echter voor bedrijven vaak ook mogelijk om uitzendkrachten over te nemen. Als een bedrijf eerst een uitzendkracht inleend en vervolgens overneemt weet het bedrijf wat de kwaliteiten zijn van de desbetreffende medewerker.

Reactie van Technisch Werken
De berichtgeving over de Nederlandse economie blijft positief. Ook aan het einde van 2015 lijken de berichten positief. De positieve  ontwikkelingen zijn echter nog niet in alle sectoren even goed merkbaar. De metaalsector en de petrochemische sector hebben nog te kampen met een zwakke vraag. In 2016 zal moeten blijken of ook die sectoren uit het economische dal omhoog kunnen klimmen.