Nederlandse consumenten zijn positief over de huizenmarkt in 2015

De economie in Nederland kan in verschillende marksegmenten worden ingedeeld. De huizenmarkt is één marktsegment van de Nederlandse economie. ING deed onder meer dan 50.000 respondenten onderzoek naar de beeldvorming over een bepaald marktsegment. Hieruit kwam naar voren dat 32 procent van de ondervraagden vermoed dat de prijzen in de huizenmarkt zullen aantrekken in 2015. Deze respondenten verwachten dat de huizemarkt de grootste groei zal doormaken ten opzichte van andere markten. In de aandelenmarkt en de arbeidsmarkt hebben de ondervraagden minder vertrouwen over de periode van 2015.

Slechts 15 procent van de ondervraagden denkt dat de aandelenmarkt in 2015 het beste zal presteren. Dit is een bijzondere ontwikkeling omdat over de afgelopen drie jaar juist de aandelenmarkt door de meeste consumenten werd gezien als de grootste groeimarkt. Van de respondenten verwacht 54 procent dat de arbeidsmarkt van alle markten het meest zal verslechteren in 2015. Over het algemeen zijn de ondervraagden niet heel positief over 2015. Vier van de tien ondervraagden vermoed dat er in 2015 geen enkele markt een groei zal doormaken.

Stijging van de huizenprijzen
Het economisch bureau van ING geeft aan dat de resultaten van het onderzoek naar verwachting zijn. Het onderzoeksbureau verwacht namelijk dat de huizenmarkt ook zal aantrekken in 2015. In dit jaar wordt een stijging van de huizenprijzen verwacht van 1 tot 2 procent. Deze prijsstijging is een gevolg van een verbeterd sentiment op de huizenmarkt. Daarnaast zijn de koopwoningen meer betaalbaar. Dit komt omdat hypotheekrentes in 2015 op een zeer laag niveau staan. Verder verwacht het  economisch bureau van ING dat de meeste consumenten dit jaar een groei zullen merken in hun koopkracht. De strengere regels omtrent hypotheken kunnen echter wel voor een belemmering zorgen. Hierdoor kunnen minder consumenten in aanmerking komen voor een hypotheek of kunnen de consumenten een minder hoge hypotheek afsluiten.

Reactie van Technisch Werken
De woningmarkt zal zich vermoedelijk in 2015 verder herstellen. Dit herstel is al in 2014 ingezet. Natuurlijk is het herstel afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de consumenten. De koopkracht en vooral ook de beleving van de koopkracht zorgt er voor dat consumenten wel of niet bereid zijn tot grotere uitgaven. Een ander element dat invloed heeft op de economische stabiliteit is de politieke stabiliteit, niet alleen in Nederland maar in heel de wereld. Wereldwijd zijn er veel politieke spanningen bijvoorbeeld tussen Rusland en Oekraïne. Deze spanningen werken door in handelsbetrekkingen van bedrijven in Europese landen. Door een afname van de export door boycots kunnen bedrijven veel handel mislopen. Daardoor kunnen bedrijven in financiële moeilijkheden raken en kunnen er bannen verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat de koopkracht daalt en grote financiële uitgaven worden uitgesteld door consumenten.