Nederlandse beroepsbevolking groeit in derde kwartaal 2016

In Nederland is de beroepsbevolking in het derde kwartaal van 2016 verder gegroeid. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 zijn er in Nederland ongeveer 130.000 werkenden bijgekomen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag 14 november 2016 bekend gemaakt. Niet alleen de beroepsbevolking nam toe, ook de werkloosheid is in het derde kwartaal gedaald met ongeveer 80.000 personen.

Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt houden verband met de economie. Steeds minder werknemers raken hun baan kwijt waardoor er minder werklozen bij komen op de arbeidsmarkt. Daarnaast vonden veel toetreders op de arbeidsmarkt ook vrij snel een baan in verhouding tot de jaren van de economische crisis.

Tot slot daalde de langdurige werkloosheid onder de 45-plussers . Langdurig werklozen zijn mensen die langer dan een jaar thuis zitten. Werklozen van 45 jaar en ouder vinden nog steeds moeilijk werk in Nederland. Meer dan zes op de tien werkloze 45-plussers zijn twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Dit is in verhouding tot het totale aantal werklozen vrij veel. Gemiddeld zoeken vier op de tien werklozen in Nederland langer dan twaalf maanden naar een baan.