Nederlandse bedrijven investeren in 2017 meer in research & development

Nederlandse ondernemingen investeren in 2017 weer meer in onderzoek en ontwikkeling oftewel research and development (R&D). In totaal zoude de R&D-investeringen in 2017 uitkomen op 4,3 procent van de omzet. Dit heeft de Erasmus Universiteit woensdag 1 november 2017 bekend gemaakt. Volgens de universiteit zouden de investeringen in research & development in 2017 op het hoogste niveau zijn sinds 2012. De investeringen in de ICT sector zijn zelfs gestegen naar 4,8 procent van de omzet. Dat percentage is het hoogste sinds het jaar 2009 aldus de universiteit.

Investeringen in ICT en R&D
In 2016 werd in de ICT nog ongeveer twee procent geïnvesteerd. In dat jaar werd nog 2,1 procent geïnvesteerd in research and development. De universiteit geeft aan dat de investeringen in ICT en R&D een duidelijke indicatie geven van technologische innovatie. Als het beter gaat met de economie en bedrijven meer vertrouwen krijgen in de toekomst zijn ze bereid om meer geld te besteden aan innovatie. Daarnaast is het in veel organisaties ook noodzakelijk om te innoveren. Dit heeft te maken met de toenemende concurrentie wereldwijd.

Vierde industriële revolutie
Hoogleraar innovatie Henk Volberda legt uit dat de opkomst van nieuwe technologieën de basis zal gaan vormen voor de zogenaamde vierde industriële revolutie. In de toekomst zullen de volgende onderwerpen steeds meer aandacht krijgen van bedrijven met betrekking tot research and development:

  • kunstmatige intelligentie,
  • robotisering,
  • internet of things,
  • cloud computing,
  • 3d-printen.

Startup en fintech
Niet alleen bestaande bedrijven houden zich bezig met Research and Development ook opleidingsinstituten, startups en fintech bedrijven zijn voortdurend bezig nieuwe technologische oplossingen te bedenken en producten te ontwikkelen. Startups zijn in feite jonge bedrijven die zich in de basis richten op een zeer specialistisch marktsegment. Dat maakt startups tot pioniers in de markt. Ook fintechbedrijven hebben deze pioniersfunctie. Een fintechbedrijf is in feite een financieel technisch bedrijf. Veel bedrijven die zichzelf onder fintech scharen zijn in de praktijk ook startups.

Investeren in mensen en middelen
Bedrijven moeten volgens de hoogleraar niet alleen investeren in de technische kant van innovatie maar ook oog hebben voor de menselijke kant die hoort bij onderzoek en ontwikkeling. Als er nieuwe producten en machines ontstaan zullen mensen hiermee moeten leren omgaan. Door automatisering van productieprocessen en robotisering in technische bedrijven zullen werknemers met de ontwikkelingen mee moeten gaan. Dat vereist opleiding en training. Daarnaast zullen er op den duur plattere organisatievormen ontstaan. Ook het leiderschap zal binnen veel organisaties moeten veranderen. Verder zal er ook aandacht moeten worden besteed aan communicatie en een slimmere manier of manieren waarop mensen en bedrijven onderling met elkaar samenwerken. Dit wordt ook wel sociale innovatie genoemd.

Sociale innovatie
Hoewel sociale innovatie eigenlijk niet los gezien kan worden van technologische innovatie besteden veel ondernemingen minder geld aan innovatie op sociaal gebied. In 2017 zullen bedrijven gezamenlijk gemiddeld 2,8 procent minder besteden aan sociale innovatie. Dat is een teleurstellend percentage. Misschien zal de sociale innovatie volgen op de ontwikkelingen die ontstaan vanuit research & development.