Nederlandse bedrijven gaven 7,5 miljard euro uit aan R&D in 2015

Innovatie krijgt een sleutelpositie in de Nederlandse economie. Dat moet ook wel want verschillende andere landen willen graag nog innovatiever worden als Nederland. Innovatie is namelijk een belangrijke factor in de wereldeconomie. Als je de meest innovatieve producten en technische oplossingen bedenkt kun je daar commercieel voordeel mee behalen ten opzichte van concurrenten die verouderde producten en technologie verkopen. Geen wonder dat veel bedrijven in Nederland geld spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Dit wordt in het Engels ook wel aangeduid met Research And Development en afgekort met R&D. In 2015 hebben in Nederland de bedrijven gezamenlijk 7,5 miljard euro uitgegeven aan Research And Development.

Het overgrote deel van dit bedrag werd besteed aan Research And Development binnen bedrijven in de industrie. Hier werd 57 procent van het bedrag aan R&D uitgegeven. Dit werd gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op maandag 24 oktober 2016. De hoogte van de investering in de R&D in de industrie heeft onder andere te maken met het feit dat R&D binnen de industrie veel technische van aard is dan onderzoek en ontwikkeling binnen bijvoorbeeld kantoorberoepen in de dienstensector. De ontwikkeling van nieuwe apparatuur voor bijvoorbeeld laboratoria en procestechnologie is over het algemeen kostbaarder dan de ontwikkeling van nieuwe systemen voor de dienstensector.

In 2015 werd ongeveer 37 procent van de totale R&D-uitgaven door bedrijven geïnvesteerd door de dienstverlenende sector. De overige 6 procent werd geïnvesteerd door bouwbedrijven, bedrijven in de delfstoffenwinning en in de landbouwmechanica. Veel van het R&D-geld werd besteed aan toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dit was ongeveer 90 procent van het totale bedrag dat werd besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Toegepast onderzoek is een brede benaming waaronder verschillende onderzoeken vallen. Zo zijn er bedrijven die onderzoek hebben gedaan naar de toepassing van medicijnen. Maar er zijn ook bedrijven die onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden om de CO2-emissie te beperken. Ongeveer 10 procent van de uitgaven voor Research And Development werd besteed aan fundamenteel onderzoek. Dit fundamenteel onderzoek is bedoelt voor het vergroten van wetenschappelijke kennis.

Van alle onderzoekvormen is ongeveer 80 procent besteed aan ontwikkeling op het gebied van technische wetenschappen en natuurwetenschappen. Hierbij kan men denken aan onderzoeksgebieden binnen de technische natuurkunde, biologie, informatica, bouwkunde en werktuigbouwkunde.