Nederlandse aardgasproductie kan in 2030 gereduceerd worden tot nul

In het rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) staat dat de productie van Nederlands gas aanzienlijk kan gereduceerd worden. In 2030 zou de aardgasproductie al gereduceerd kunnen worden tot nul. De conclusies van HCSS werden dinsdag 28 januari 2020 gepubliceerd door Trouw. Volgens het rapport wordt de opbrengst van de Nederlandse gaswinning uit kleine velden voortdurend overschat. Het ondernemersklimaat voor gaswinning is slechter aan het worden in Nederland.

Investeren in aardgas is voor veel bedrijven niet interessant. Vanuit geologisch en technisch perspectief is het wel mogelijk om veel opbrengsten uit gasvelden te halen maar als er geen bedrijven zijn die willen investeren in aardgas dan is het nog lastig om de gasvelden te exploiteren. Bovendien duurt het lang voordat vergunningen worden afgegeven. Veel lokale overheden vertragen de trajecten met betrekking tot vergunningen voor gaswinning zoveel mogelijk.

Verder is het fiscale beleid in Nederland niet gunstig. De prijzen voor aardgas die op dit moment in rekening worden gebracht zijn zo laag dat het voor Nederlandse gasproducenten lastig is om een goede financiering te krijgen. Als de gasproductie daalt en de vraag niet hoger wordt zal Nederland overigens meer aardgas moeten importeren. Dat maakt Nederland nog meer afhankelijk van het buitenland. Daarom is het goed dat Nederland werk maakt van de energietransitie al wordt het nog lastig om geheel aardgasvrij te worden. Vervangende energiebronnen zijn nog onvoldoende geïnstalleerd en ook over de inzet van waterstof en waterstofketels zijn veel twijfels.