Nederlands zonnepark op zee doorstaat eerste stormen produceert elektrische energie in 2019

Een Nederlands consortium van zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen heeft eind november 2019 een zonnepark op zee laten plaatsen. Dit is het eerste zonnepark ter wereld op zee en ligt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen. Het zonnepark heeft de eerste elektrische energie opgewekt en geleverd. In totaal bestaat het drijvende platvorm uit 28 zonnepanelen die aan elkaar verbonden zijn in de vorm van een drijvend vlot. De zonnepanelen hebben een vermogen van 8,5 kilowattpiek. Dit vermogen wordt in de komende periode uitgebreid naar 50 kilowattpiek.

Volgens het consortium met de naam Oceans of Energy is de plaatsing van een zonnepark op zee belangrijk voor de toekomst. Er moet worden gekeken of het winnen van elektrische energie op zee mogelijk is. Zo kunnen er naast zonnepanelen op daken en op land in de toekomst ook zonnepanelen op zee worden geplaatst. De capaciteit kan op die manier aanzienlijk worden vergroot. Het gaat momenteel om een proefproject genaamd de offshore zonnefarm.