Nederlanders behoren tot de top in Europa in het omgaan met internet en computers in 2016

Internet en computers zijn niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. Steeds meer kinderen leren al op jonge leeftijd omgaan met computers en computersystemen. Tablets en Smartphones zijn dusdanig ontworpen dat het vaak kinderlijk eenvoudig is om deze hardware en software te gebruiken. In Nederland gebruiken daarom mensen van alle leeftijden computers en computersystemen. Geen wonder dat Nederlanders tot de Europese top behoren als het gaat om het omgaan met computers en het internet.

Europese landen
Net als Luxemburgers, Finnen en Denen hebben de meeste Nederlanders relatief veel ICT-vaardigheden. Dit werd woensdag 27 juli 2016 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn echter ook landen waar men minder goede ICT-vaardigheden heeft. Ook een aantal Europese landen scoren onder het gemiddelde. Hierbij kan je denken aan Frankrijk en Italië. Verder doen landen in Oost-Europa het ook niet heel goed als het gaat om computervaardigheden en omgaan met internet.

Veel internetgebruik
Ongeveer zeventig procent van alle Nederlanders van twaalf jaar over ouder beheersen de basisvaardigheden in de omgang met computers en internet. Een aantal van hen beheerst zelfs meer dan alleen deze basisvaardigheden. Twintig procent van de Nederlanders heeft nauwelijks vaardigheden op het gebied van internet en computers. Slechts één op tien Nederlanders die ouder is dan twaalf jaar gebruikt internet zeer weinig en kan daardoor als onervaren worden beschouwd.

Verschillen in Nederland
Zowel mannen als vrouwen zijn ongeveer even bedreven in internet- en computervaardigheden. Het valt echter wel op dat vooral jongeren veel vaardigen hebben op ICT gebied. Jongeren hebben meer dan zes keer zoveel kennis en vaardigheden op het gebied van computers en internet dan ouderen. Ook hebben hogere opgeleide Nederlanders drie keer zoveel vaardigheden als laagopgeleiden. Veel Nederlanders zijn echte speurders op internet. Ongeveer tachtig procent van de Nederlanders hebben vaardigheden op het gebied van zoeken naar informatie op internet die het basisniveau overstijgen. Verder hebben veel Nederlanders meer dan basis kennis op het gebied van het installeren van apps en andere programma’s.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is een innovatief land en daar hoort kennis van internet en gebruik van computersystemen bij. Door de verregaande automatisering in fabrieken maar ook in administratieve processen is kennis van software vrijwel onontbeerlijk geworden in Nederland. De basiskennis is noodzakelijk om ook nieuwe ontwikkelingen in de internetwereld te kunnen volgen en innovaties op computergebied te kunnen begrijpen.