Nederland wil bij Europese klimaatkopgroep behoren vanaf 2017

Het klimaat staat wereldwijd op de agenda van vele overheden en internationale samenwerkingsverbanden en verdragen. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord van Parijs. Toch verschillen de ambities over dit onderwerp per land. Ook in Nederland zijn er verschillende organisaties actief die een verschillende visie hebben met betrekking tot het klimaat en welke afspraken hierover gemaakt moeten worden. Het wordt echter duidelijk dat ook het nieuwe kabinet het klimaat hoog op de agenda wil hebben.

Klimaatkopgroep in Europa
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is naar eigen zeggen optimistisch over het vormen van een klimaatkopgroep in de EU. Deze klimaatkopgroep moet een voortrekkersrol nemen als het gaat om het ontwikkelen van een milieuvriendelijk beleid waarbij onder andere de CO2 uitstoot verder moet worden beperkt. De klimaatkopgroep zou verdergaande klimaatafspraken willen maken. Op de VN-Klimaattop in Bonn zijn vervolgafspraken gemaakt om tot zo’n Europese kopgroep te komen. In eerste instantie zou Nederland samen met haar buurlanden en de Scandinavische landen tot de klimaatkopgroep willen behoren maar dat zal in de toekomst mogelijk worden uitgebreid.

Ambities van de klimaatkopgroep
De klimaatkopgroep wil ambitieuzere doelstellingen nastreven op klimaatgebied. Zo wil deze kopgriep de uitstoot met 49 procent reduceren. Dat is negen procent meer dan de 40 procent die momenteel in Europa is overeengekomen. Nederland zou volgens Wiebes zelfs de CO2 uitstoot met 55 procent willen laten afnemen als andere landen zich daar ook voor in willen zetten. Greenpeace en andere milieuorganisaties reageren positief op de pogingen van Nederland om deze kopgroep vormen. Het blijft echter de vraag of de doelen wel behaald zullen worden. De wil is er wel maar de weg daarnaar toe is vaak lastig. Zo is het bijvoorbeeld nog niet eenvoudig om afscheid te nemen van kolencentrales omdat er nog onvoldoende energie wordt opgewekt uit windmolens en zonlicht. De energietransitie komt hierdoor in het gedrang.

Energietransitie
Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat de energietransitie van vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft plaatsgevonden. Daarvoor moeten nog veel windturbines en andere installaties worden ontwikkelt en geplaatst. Het plaatsen van windturbines levert echter ook problemen op. Veel windmolens worden op zee geplaatst omdat windmolens op land vaak op weerstand kunnen rekenen van de omringende burgers en bedrijven. De energietransitie kan daardoor niet door de overheid zelf alleen worden behaald. De overheid heeft bedrijven en burgers nodig om de doelstellingen te verwezenlijken.