Arbeidsklimaat Nederland minder gunstig voor grensarbeiders vanaf 2019

Nederland wordt vanaf 2019 een minder interessant land voor grensarbeiders die afkomstig zijn uit België en Duitsland. Deze grensarbeiders krijgen dan namelijk te maken met belastingwijzigingen die een effect hebben op hun inkomsten. Zo kunnen deze grensarbeiders vanaf 2019 minder makkelijk aanspraak maken op heffingskortingen in de Nederlandse inkomstenbelasting. Dit bericht werd bekend gemaakt door vakbondsbestuurder Jos Poukens van de Belgische vakbond ACV. Hij deed zijn uitspraak maandag 11 december 2017 in Het Financieele Dagblad (FD).

De wijziging zorgt er voor dat zowel de grensarbeiders als de Nederlandse werkgevers nadeel ondervinden aldus Poukens. De Belgische vakbondsbestuurder snap niet waarom de Nederlandse regering een “extra drempel” heeft opgeworpen voor grensarbeiders terwijl de Europese Unie juist probeert grensarbeid makkelijker te maken. De Nederlandse regering wil er echter voor zorgen dat de heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen worden beperkt. In Nederland is de Tweede Kamer al akkoord met het voorstel. Maar de Eerste kamer debatteert dinsdag 12 december 2017 nog over de fiscale plannen van het kabinet.

Het zijn met name de werknemers die als grensarbeider tegen een lager inkomen aan de slag gaan in Nederland die het effect zullen merken. Dat komt door de inkomensafhankelijkheid van de kortingen volgens Poukens. Een Belgische grensarbeider die in Nederland aan het werk zou zijn voor netto 20.000 euro zou na de belastingwijziging ongeveer 50 euro per maand minder overhouden aan het salaris. Volgens de Belgische vakbondsbestuurder zou dit verschil voor een financiële strop voor deze grensarbeiders zorgen.