Nederland levert geen gas meer aan België vanaf 2030

Vanaf 2024 gaat Nederland de levering van aardgas aan België beperken. Dit heeft tot gevolg dat de gasmeters van een miljoen Vlaamse huishoudens moet worden aangepast. Ook 500.000 Brusselse en 100.000 Waalse huishoudens zullen hun gasmeters moeten aanpassen over vervangen. In totaal gaat het dus om 1,6 miljoen gasmeters, deze gasmeters moeten worden aangepast omdat deze op dit moment alleen geschikt zijn voor het Nederlandse laagcalorische gas. Dit heeft de krant Le Soir bekend gemaakt. De kosten van de aanpassing van de gasmeters bedragen ongeveer 700 miljoen euro.

België weet nog niet hoe deze kosten worden verdeeld over de drie Belgische gewesten. De Belgen uit Wallonië hebben al aangegeven dat ze niet bereid zijn om de aanzienlijk hogere kosten van hun Vlaamse landgenoten te compenseren. De federale regering van België is echter wel van plan om een nationaal fonds op te richten. De verdeling van de kosten is nog niet bepaald. Er zijn echter wel verschillende overleggen hierover geweest. De afbouw van de gaslevering vanaf 2024 loopt op tot 2030. Vanaf dat jaar zou Nederland helemaal geen gas meer leveren aan België.

Reactie van Technisch Werken
In het bericht is niet uitgelegd waarom Nederland stopt met het leveren van gas aan België. Misschien vloeit deze beslissing voort uit het feit dat de overheid heeft besloten om minder gas te winnen in Groningen. Het is wel bijzonder dat de gasmeters alleen geschikt zijn voor laagcalorisch gas uit Nederland en compleet vervangen moeten worden om het verbruik van hoogcalorisch gas te meten. Er is inderdaad een verschil tussen hoogcalorisch gas (H-gas) en laagcalorisch gas (G-gas). Dat verschil zit in energiewaarde van het gas. Hoogcalorisch gas wordt met name in de industrie gebruikt en laagcalorisch gas wordt in de meeste overige bedrijven gebruikt en in huishoudens. Het zou voor België misschien handiger zijn als ze een andere toeleverancier zou kunnen vinden voor laagcalorisch gas.