Nederland in top 5 innovatiefste landen ter wereld in 201t

Nederland maakt werk van innovatie.  Verschillende bedrijven en opleidingen zijn bezig om te innoveren.  Ze innoveren niet alleen binnen hun eigen muren door processen en producten te optimaliseren,  ze willen ook nieuwe producten en oplossingen ontwikkelen.  Dat Nederland hierin bijna voorop loopt blijkt uit de Global Innovation Index 2015. Deze lijst is samengesteld op basis van 79 criteria en werd zaterdag 18 juni 2016 gepubliceerd.

Van alle landen in de wereld staat Zwitserland bovenaan op het gebied van innovatie. Daarna volgt het Verenigd Koninkrijk. Het land Zweden komt op plaats drie en Nederland volgt op de vierde plek. De Verenigde Staten sluiten de top vijf op de vijde plek. Nederland wordt innovatiever. In 2014 stond Nederland nog op de vijfde plaats in deze ranglijst.

Elk land is beoordeeld op de innovatie die aanwezig is bij bij bedrijven en universiteiten. Ook is gekeken naar hoe geavanceerd de markt en het bedrijfsleven zijn in een land en hoe de infrastructuur is ontwikkeld voor innovatie. Verder heeft men in de index meegenomen wat binnen een land aan innovatieve producten en diensten zijn geproduceerd.

De presentaties van universiteiten geeft onder andere aan hoe innovatief een land is op opleidingsebied. Het bereik van wetenschappelijke artikelen en de aanvragen van patenten maken duidelijk hoeveel nieuwe uitvindingen zijn bedacht in een land en welke onderzoeken zijn gedaan. Als men deze aspecten het zwaarste laat wegen dan staan zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten helemaal bovenaan. Dat is niet verwonderlijk. Het niveau van de universiteiten in die landen is uitzonderlijk hoog.

De Global Innovation Index wordt door de Amerikaanse Cornell-universiteit samengesteld samen met managementopleider INSEAD en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) van de VN.

Reactie van Technisch Werken

Het is heel goed nieuws dat Nederland wordt beschouwd als een van de innovatiefste landen in de wereld.  Nederland moet die positie wel behouden. Het klimaat voor ondernemers en uitvinders moet goed blijven. Daarnaast moet ook het niveau van technische opleidingen en universiteiten steeds beter worden. Op dat laatste punt loop Nederland nog wel wat achter.