Nederland ideaal land voor zonnepanelen?

Nederland is een heel geschikt land voor zonnepanelen ondanks dat het land niet tot de meest zonnige plaatsen op de aarde behoort. Er is in Nederland voldoende zon om met zonnepanelen elektrische stroom op te wekken. Daarnaast is Nederland ook niet te warm. Uiteraard kan men met name op lange zonnige zomerdagen het meeste elektrische stroom opwekken met zonnepanelen. Desondanks kan er zelfs in de winter of op bewolkte dagen ook elektrische stroom worden opgewekt met het beperkte zonlicht dat op de zonnecellen van de zonnepanelen valt. Dat komt omdat wolken slechts een deel van de zonnestralen tegenhouden. Er vindt dus nog voldoende instraling plaats op bewolkte dagen.

Het is natuurlijk wel van belang dat zonnepanelen op de juiste plek op het dak worden gehangen of gemonteerd. Zonnepanelen moeten zoveel mogelijk aan ze zonzijde van een woning of gebouw worden aangebracht. Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat de zon zonder belemmering op de zonnepanelen kan schijnen. Grote bomen en constructies kunnen voor een schaduw op de zonnepanelen zorgen en dat heeft een effect op het rendement. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel installatiebedrijven en adviesbedrijven die mensen kunnen voorzien van de juiste informatie en ondersteuning bij het plaatsen van zonnepanelen. Dat is maar goed ook want zo kan iedereen zonnepanelen op de juiste manier aanbrengen op de woningen en daardoor zoveel mogelijk rendement behalen uit zonne-energie.