Nederland heeft in 2023 beste pensioenstelsel ter wereld

Het pensioenstelsel in Nederland is wederom het beste stelsel voor pensioenen ter wereld. In 2022 heeft Nederland deze eerste plek moeten afstaan aan IJsland. Inmiddels is Nederland echter op dit gebied weer op de eerste plaats beland. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat is gedaan door het Amerikaanse adviesbureau Mercer en beleggersorganisatie CFA Research. Deze onderzoekers vergeleken de pensioenstelsels van 47 landen. In deze landen woont gezamenlijk 64 procent van de wereldbevolking.

Het pensioenstelsel van Nederland kwam als beste uit het onderzoek naar voren. Dat had verschillende oorzaken. Een belangrijke oorzaak van de eerste plaats is het feit dat de beleggingen die Nederlandse pensioenfondsen hebben gedaan goed op orde zijn. Daarnaast is ook het toezicht op de pensioenfondsen heel goed. De komende jaren zal er echter toch wat veranderen aan de manier waarop in Nederland met pensioenen wordt omgegaan. Ondanks de eerste plaats is het Nederlandse pensioenstelsel toe aan hervormingen. Het huidige stelsel voldoet niet aan de moderne tijd. Dat komt omdat veel mensen niet meer veertig jaar werkzaam zijn in dezelfde functie en ook niet meer veertig jaar werken in dezelfde sector.

Daarnaast zijn sommige mensen van werknemer ondernemer geworden. Dat heeft allemaal effecten op de pensioenopbouw. Een modern stelsel moet daar rekening mee houden. Daarom moet het pensioenstel van Nederland veranderen.