Nederland had in november 20220 laagste aantal WW uitkeringen ooit

In Nederland lag het aantal WW-uitkeringen in de maand november 2022 op het laagste niveau ooit. In die maand kwam het aantal werkloosheiduitkeringen onder de 145.000 terecht. Dit werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In die periode was de beroepsbevolking juist gegroeid tot een recordomvang van meer dan 10 miljoen personen.

In november is het aantal WW-uitkeringen afgenomen met 4.600 af tot 144.900 uitkeringen. De afgelopen jaren is het aantal mensen in Nederland gegroeid. De beroepsbevolking is groter geworden. Sinds 1998 worden door het CBS de WW-uitkeringen bijgehouden in Nederland. Het aantal WW-uitkering is nu veel lager dan de afgelopen jaren. Ook het aantal werklozen is afgenomen de afgelopen maand. Dit aantal is beland op ongeveer 364.000 personen.

In de maand oktober waren er in Nederland nog 365.000 werklozen. De beroepsbevolking is gegroeid. In de maand november is de beroepsbevolking toegenomen tot ruim 10 miljoen mensen. Het gaat hierbij om mensen die al betaald werk hebben of werkloos zijn en beschikbaar voor werk. Dat is dus een grote groep.