Nationale Woonagenda is geen oplossing voor de woningmarkt in 2018

Minister Ollongren heeft de Nationale Woonagenda in het leven geroepen om de misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Deze aanpak blijkt echter niet effectief omdat niet alle belangrijke partijen de Nationale Woonagenda hebben ondertekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben zich teruggetrokken op de vooravond van de ondertekening van de Nationale Woonagenda. Deze organisaties zouden niet de intentie hebben om de woningnood in Nederland op te lossen aldus een woordvoerder van de NVM. Doordat deze partijen zich hebben teruggetrokken heeft de Nationale Woonagenda nauwelijks waarde op de woningmarkt.

Bestemmingsplan
Daarnaast heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI ) geen regie alleen een visie. Dit document zal in januari worden geïmplementeerd op de woningmarkt. De NVM is van mening dat deze documenten en plannen niet gaan werken. Volgens de makelaarsvereniging is er sprake van een “onwrikbare houding bij gemeenten” ten opzichte van nieuwe initiatieven om de woningmarkt weer op gang te helpen. Veel gemeenten zouden niet willen afwijken van hun bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zorgen er voor dat bepaalde initiatieven niet realiseerbaar zijn.

Industrieterrein
Zo zijn er gemeenten die alleen maar in binnenstedelijke gebieden nieuwbouw willen realiseren en niet naar de gebieden buiten de stad kijken. Industrieterreinen in Nederland bieden bijvoorbeeld volop ruimte voor nieuwbouw. Daar wordt echter in de praktijk nauwelijks naar gekeken. Dat is jammer want veel industrieterreinen hebben nog kavels over die niet op korte termijn bebouwd gaan worden. Voor de woningbouw zouden deze kavels ideaal zijn. Dan moeten gemeenten echter wel wijzigingen aanbrengen in hun bestemmingsplan.