Nationaal energieakkoord in 2018?

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft plannen om in de zomer van 2018 al toe een nationaal energieakkoord en klimaatakkoord te komen. Hij heeft de verwachting dat het akkoord in de zomer in hoofdlijnen klaar moet zijn. Het klimaatakkoord of energieakkoord moet zowel tussen het bedrijfsleven als de milieuorganisaties tot stand komen. De minister heeft vrijdag 8 december 2017 bekend gemaakt dat alles bespreekbaar is behalve de sluiting van de kolencentrales en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas met 49 procent.

Nationaal energieakkoord
In de komende maanden zullen energieproducenten, de transportsector, de industrie en ook de landbouwsector met elkaar bespreken wat ze kunnen doen om minder energie te verspillen en de uitstoot te reduceren. Dit alles moet leiden tot een nationaal energieakkoord. Wiebes heeft al aangegeven dat hij heel nauwlettend de kosten in de gaten zal houden van de plannen. Volgens de minister zullen de kosten wel hoog zijn. Desondanks kan het wel haalbaar zijn om meer te doen voor het milieu dan op dit moment gebeurd. Woensdag werd al bekend gemaakt dat het ministerie van Economische Zaken volgend jaar weer twaalf miljard euro subsidie beschikbaar gaat stellen om duurzame energieprojecten te stimuleren.

Energietransitie
Volgens Wiebes moet alles volgens  “de meest efficiënte route” gebeuren. Hij neemt overigens zelf de regie in het hele proces. Uiteraard zal daarbij de energietransitie een belangrijke rol spelen evenals de circulaire economie. In het regeerakkoord zijn al twee maatregelen genoemd die er voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen flink zal afnemen. De eerste maatregel is het sluiten van de kolencentrales. De tweede maatregel is de ondergrondse opslag van koolstofdioxide (CO2). Deskundigen denken echter dat de laatste maatregel heel moeilijk te bereiken is. Toch moeten er verschillende creatieve oplossingen worden bedacht om tot een reductie van 49 procent van het broeikasgas te komen.