Naam van technische uitzendbureau’s wordt belangrijk in 2016

Nu in 2016 het aantal vacatures in de techniek toeneemt krijgen veel technische uitzendorganisaties meer potentiële klanten. Een opdrachtgever die een vacature uitzet wordt pas echt een klant als er daadwerkelijk personeel door een uitzendbureau wordt geplaatst. Het plaatsen van personeel op technische vacatures wordt echter minder eenvoudig naar mate de vraag naar technisch personeel stijgt en het aanbod afneemt.  In de techniek is al jaren lang sprake van vergrijzing en ontgroening.  Dit houdt in dat veel technische vakkrachten bijna met pensioen gaan en er weinig jonge vakkrachten beschikbaar zijn om dit gat aan arbeidsplaatsen op te vullen.

Vergrijzing en ontgroening

De meeste opdrachtgevers van uitzendbureau’s willen het liefst jonge vakkrachten met zoveel mogelijk er varing en een zo laag mogelijk loon. Uitzendbureau’s kunnen met technische werkzoekenden wel stevig onderhandelen over salaris maar op den duur zal de schaarste aan technische vakkrachten er voor zorgen dat de naam van het uitzendbureau belangrijk wordt. Uitzendondernemingen die hun uitzendkrachten tijdens de economische crisis altijd fatsoenlijk hebben behandeld en een eerlijk loon hebben gegeven conform de inlenersbeloning kunnen vaak op loyaliteit rekenen van hun uitzendpersoneel.

Loyaliteit en respect

Deze loyaliteit is van groot belang voor de toekomst van het uitzendbureau.  Zonder loyale vakkrachten kan een uitzendbureau haar klanten niet helpen met het invullen van de vacatures en raakt het uitzendbureau klante kwijt aan concurrerede uitzendbureau’s die wel altijd correct met hun personeel zijn omgegaan. De samenwerking tussen uitzendkrachten en uitzendbureau’s gaat in 2016 een nieuwe fase in. Een fase waarin wederzijds respect voor elkaars kennis en kwaliteiten een grote invloed gaat krijgen in de arbeidsbemiddeling.