Mogen alleen emissieloze auto’s vanaf 2025 verkocht worden?

In de maand maart van 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarmee wordt aangegeven dat vanaf 2025 alleen emissieloze auto’s verkocht mogen worden in Nederland.  Het uitvoeren van deze motie is volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken Praktisch en juridisch niet haalbaar. Dat heeft de minister geschreven aan de Tweede Kamer. Het is volgens hem niet mogelijk om alleen de verkoop van auto’s toe te staan die geen vervuilende stoffen uitstoten. Als voertuigen in een EU-lidstaat een typegoedkeuring hebben verkregen zouden deze voertuigen ook in Nederland verkocht mogen worden.

Op dit moment zijn de regels van de automarkt binnen de grenzen van Nederland zo geformuleerd dat het juridisch niet mogelijk is om de parallelimport en verkoop van voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor te verbieden. Daarnaast verwijst de minister ook naar het Energieakkoord dat een aaantal jaren in Nederland is gesloten. In dit akkoord is onder andere het streven vastgelegd dat in 2035 alle auto’s die nieuw verkocht worden in staat moeten zijn om zonder emissie te rijden. Dit houdt in dat vanaf die datum auto’s geen CO2 en andere schadelijke stoffen meer mogen uitstoten.

De regering moet volgens minister Kamp de afspraken van het Energieakkoord niet eenzijdig gaan wijzigen. In plaats daarvan hecht de regering eraan dat alle partijen de afspraken die gemaakt zijn in het Energieakkoord nakomen. Als er nieuwe afspraken worden gemaakt op het gebied van elektrische vervoersmogelijkheden zou dit betekenen dat de afspraken wel eenzijdig worden veranderd en dat zorgt voor onzekerheid aldus de minister.

Bovendien vraagt de minister zich af of het wel haalbaar is om vanaf 2025 alleen de verkoop van elektrische auto’s toe te staan. Er zijn in 2016 iets meer dan  90.000 elektrische auto’s in Nederland. Van deze 90.000 voertuigen is slechts 10 procent volledig elektrisch aangedreven. De auto’s die volledig emissieloos zijn vormen dus slechts een klein deel van het totale aantal elektrische auto’s dat in Nederland rijd. Daarnaast is het aantal nieuwe volledige elektrische auto’s dat verkocht wordt in Nederland vrij gering. Ongeveer 0,6 van de auto’s die in 2015 zijn verkocht was elektronisch en dat percentage is de afgelopen jaren volgens de minister vrij stabiel geweest.

Reactie van Technisch Werken

Doelstellingen bepalen is niet moeilijk.  Dikwijls is de wens de spreekwoordelijke vader van de gedachte.  Men kan wel wensen dat alle verkochte auto’s in 2025 en daarna emissieloos zijn maar die gedachte is mooi maar niet realistisch. Binnen minder dan 10 jaar kan men in de autoindustrie nooit zo’n enorme revolutie doorvoeren. De verbrandingsmotoren volledig vervangen door elektrische motoren is nauwelijks haalbaar voor alle soorten auto’s.  Men kan beter realistische doelstellingen bedenken. Dat vergroot de kans dat men zich inzet om de doelstellingen te halen. Een doelstelling die buiten bereik van het haalbare is zal niemand motiveren.