Minister wil vakantiedagen WW-ers inkorten na 2019

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven dat hij bezig is met het uitwerken van een wetsvoorstel waarmee het aantal vakantiedagen waar WW-ers recht op hebben wordt ingekort. De inkorting van het aantal vakantiedagen voor WW-ers is het gevolg van misbruik aldus de minister. Door het misbruik van WW-rechten verdwijnt er veel geld van de overheid naar mensen met verkeerde intenties. De intentie moet namelijk zijn dat iemand met een WW-uitkering actief zoekt naar werk.

Net als werknemers met een baan hebben ook WW-gerechtigden een vastgesteld aantal vakantiedagen. Als ze gebruik willen maken van deze vakantiedagen zullen ze hiervoor verlof moeten aanvragen bij het UWV. Als WW-ers tijdens hun vakantie naar een ander land reizen hebben ze tijdens dit vakantieverlof geen verplichting op te solliciteren.

Dit recht zou door veel Poolse WW’ers gecombineerd worden met een andere regeling, namelijk het recht op export van de WW-uitkering. Deze laatste regeling houdt in dat een WW’er zijn uitkering voor de duur van drie maanden mag exporteren naar het buitenland. De bedoeling is dat de WW-er dan in het buitenland werk kan zoeken. Het is de bedoeling dat er dan ook actief naar werk wordt gezocht maar dit gebeurd in de praktijk niet of nauwelijks. Volgens de minister gaan veel Poolse mensen met een WW-uitkering terug naar hun woning in Polen. In hun thuisland gaan ze niet actief op zoek naar werk maar gaan ze maximaal gebruik maken van hun recht op vakantie en de duur van de export van de WW-uitkering.

De minister geeft aan dat er in Polen veel werknemers worden gevraagd maar dat er nauwelijks Poolse WW-ers zijn die tijdens de export WW-periode een betaalde baan vinden. Volgens de minister is er onder de Poolse WW-ers nauwelijks een prikkel om aan het werk te gaan omdat de WW-uitkering vaak hoger ligt dan een modaal inkomen in Polen. Het is de minister niet toegestaan om de WW-wetgeving voor een bepaalde groep aan te passen. Daarom heeft de minister besloten om voor alle mensen met een WW-uitkering het aantal WW-vakantiedagen te beperken. Een wetsvoorstel zou hiervoor nog moeten worden uitgewerkt.