Minimumjeugdloon omhoog of niet in 2016?

De werkgelegenheid onder jongeren zal dalen als het minimumjeugdloon wordt verhoogd. Als het minimumjeugdloon met 1 procent zal stijgen dan zal de werkgelegenheid onder jongeren met maximaal 0,4 procent afnemen. Er is echter veel onzekerheid over het effect van het verhogen van het minimumjeugdloon op de werkgelegenheid onder jongeren.

Er bestaat wel duidelijk een verband tussen het verhogen van het minimumloon voor jongeren en de werkgelegenheid voor deze leeftijdsgroep.  Hoe hoger het minimumjeugdloon hoe groter het effect op de werkgelegenheid zal zijn. Dit maakte het Centraal Planbureau (CPB) donderdag in een notitie bekend. Bij een beperkte verhoging van het minimumjeugdloon is het effect op de werkgelegenheid voor deze groep te verwaarlozen. Dit blijkt uit het onderzoek van het CPB. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had het CPB verzocht om de effecten op de werkgelegenheid van jongeren in verschillende scenario’s te onderzoeken.

Reactie van Technisch Werken

Veel werkgevers vinden het efficiënt om jonge werknemers in te zetten.  Dit heeft niet alleen te maken met het minimumjeugdloon.  Ook het feit dat jonge werknemers nieuwe kennis hebben opgedaan vanuit opleidingen maakt deze groep aantrekkelijk voor werkgevers. Dat het salaris nier hoog is zorgt er voor dat het voor werkgevers ook rendabel is om deze jonge krachten in te werken en intern op te leiden. Als men meer verdient of een hoger salaris heeft verwacht een werkgever ook meer productie. Daardoor zouden jonge krachten in een productiefunctie kunnen blijven steken zonder dat er investeringen wotden gedaan om de jonge krachten te laten doorstromen naar een hoger niveau. Dat werkt demotiverend voor jongeren.

Er mag best een verschil zijn tussen een minimumjeugdloon en een loon van een ervaren en volwassen kracht. Dan heeft de jonge kracht iets om naar toe te werken. Veel jongeren wonen tegenwoordig langer thuis uit kostenoverweging. Hun kosten zijn niet hoog maar ze moeten wel de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.  Het verhogen van het minimumloon voor jongeren is geen oplossing die past in de kenniseconomie. Het vergroten van hun kennis en vaardigheden wel omdat ze daarmee kunnen concurreren met productiekrachten die over de grens vandaan komen. Niet alleen Nederlandse producten moeten voor kwaliteit staan ook de Nederlandse werknemers. Dat begint bij de jeugd. Geeft een net jeugdloon maar vooral opleidingsmogelijkheden en doorstroming.