Minder woningen gebouwd in 2021 en 2020

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 2021 en 2020 minder woningen gebouwd in Nederland. Dat blijkt ook uit een daling in de vraag naar bouwvergunningen. Het statistiekbureau geeft geen verklaring voor de daling in het aantal vergunningsvragen. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS denkt echter dat de kans klein is dat de coronacrisis er iets mee te maken heeft. De hoofdeconoom geeft aan dat er al geruime tijd sprake is van een krapte in de bouwsector. Dat kan er voor hebben gezorgd dat er minder vergunningen werden aangevraagd. Hij doelt daarmee op de krapte aan bouwpersoneel.

Zonder bouwvakkers kun je geen woning bouwen. Daarnaast zou ook de stikstofcrisis invloed kunnen hebben op de terugloop in het aantal bouwvergunningen. In bepaalde gebieden in de omgeving van kwetsbare natuur mag men niet bouwen. Verder is er een tekort aan bouwmaterialen. De bouwmaterialen die wel beschikbaar zijn kosten verhoudingsgewijs meer geld. Dat zorgt er voor dat het bouwen van woningen meer geld kost. Voor sommige mensen is het lastig om een financiering rond te krijgen om een woning te bouwen. Ook bij een lage rente is het lastig om een huis te laten bouwen als de materiaalkosten explosief zijn gestegen. Men kan voor het zelfde geld als 3 jaar geleden nu een minder grote woning laten bouwen.