Minder vervuilende diesels op Nederlandse wegen in 2017

In 2016 en 2017 is het aantal sterk vervuilende dieselauto’s die deelnemen aan het Nederlandse wegverkeer opnieuw afgenomen. Het gaat om vervuilende dieselvoertuigen die voor 2001 zijn gebouwd. Deze oudere diesel stoten veel meer schadelijke stoffen uit in de atmosfeer dan modernere diesels die uitgerust zijn met innovatieve systemen die de schadelijke emissie moeten beperken. Doormiddel van verschillende maatregelen wordt de verkeersdeelname van vervuilende diesels door landelijke maar ook lokale overheden ontmoedigd. Zo zijn er bepaalde steden waar vervuilende diesels worden geweerd uit drukke stadsdelen om de uitstoot van fijnstof te beperken. Juist in die steden nam de verkeersdeelname van vervuilende diesels af.

Landelijke afname verkeersdeelname vervuilende diesels
Niet alleen in grote steden nam de verkeersdeelname van vervuilende dieselauto’s af, de afname was landelijk merkbaar. In heel Nederland was de afname van het aantal oude personenauto’s en bedrijfsauto’s op diesel 18 procent. Als men kijkt naar de ontwikkelingen op dit gebied over de afgelopen jaren dan stonden er in 2010 in Nederland nog 570.000 diesels geregistreerd die voor 2001 waren gebouwd. Aan het begin van 2017 namen nog maar 155.000 oude vervuilende diesels deel aan het wegverkeer.

Milieuzone
Het grootste effect was merkbaar in Rotterdam. Van de vier grootste gemeenten was de daling in Rotterdam het grootst. Dit komt omdat in deze gemeente een streng beleid wordt gevoerd. Vanaf 2014 krijgen Rotterdammers een subsidie als ze hun oude dieselauto’s gaan laten slopen. Sinds het begin van 2016 mogen oude vervuilende dieselwagens in een bepaald deel van de stad niet meer rijden. Dit deel van de stad wordt ook wel de milieuzone genoemd. Door deze maatregelen is de verkeersdeelname van oude dieselauto’s in Rotterdam het afgelopen jaar bijna gehalveerd.

Ten opzichte van 2010 is de verkeersdeelname van deze voertuigen zelfs met 86 procent afgenomen. Naast Rotterdam liet ook Utrecht een vergelijkbaar beeld te zien. Ook in die stad is het aantal oude vervuilende diesels die aan het verkeer deelnemen afgenomen wegens een gesubsidieerde sloopregeling tussen eind 2013 en begin 2016. In deze periode daalde de verkeersdeelname van oude vervuilende oude diesels as met ongeveer 32 procent per jaar.