Minder mensen langdurig werkloos in tweede kwartaal 2023

Een groot deel van de werklozen in Nederland zit slechts korte tijd zonder werk. Ongeveer tien jaar geleden zaten in Nederland veel meer mensen langdurig thuis. Langdurige werkloosheid is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gekoppeld aan een werkloosheidsduur van een jaar of langer. In de maanden april, mei en juni zat in Nederland een op de zeven werklozen twaalf maanden of langer thuis zonder werk. Tien jaar gelden zat nog een op de drie mensen geruime tijd zonder baan. Het aantal werklozen dat langdurig werkloos is neemt af.

Als men kijkt naar de mensen die gedurende korte tijd werkloos zijn dan zijn die mensen gemiddeld wel jonger dan tien jaar gelden. In kwartaal twee van 2023 was ongeveer de helft van de mensen die korte tijd werkloos waren jonger dan 25 jaar. In dezelfde periode in 2013 was dat nog 38 procent. Langdurig werklozen zijn over het algemeen wat ouder. In het tweede kwartaal waren er in Nederland 348.000 werklozen. In tien jaar tijd is het aantal werklozen meer dan gehalveerd in Nederland.