Minder draagvlak voor subsidie biomassa voor warmte-opwekking in 2020 en 2021

Biomassa is al een tijd lang een discussiepunt voor de Nederlandse overheid. Het verbranden van biomassa zoals houtsnippers wordt door bepaalde personen en organisaties beschouwd als een duurzame manier van warmte creëren. Met name milieuorganisaties en groene politieke partijen hebben juist een tegenovergestelde mening. Die organisaties vinden juist dat het verbranden van biomassa helemaal niet goed is voor het milieu en de reductie van CO2 in de atmosfeer.

Voorstanders en tegenstanders van biomassa

Hoewel de voor- en tegenargumenten worden rondgeslingerd in de Kamer maar ook op online platformen gaat Eric Wiebes (Klimaat) op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot 2030 wil vasthouden aan de subsidies voor het verbranden van biomassa. Eerder heeft de minister beloofd om het verbranden van biomassa af te bouwen. De minister is het er mee eens dat dit moet gebeuren maar de rekenmeesters denken niet dat dit op een nog sneller tempo plaats zal vinden.

Subsidie op biomassa blijft in 2020 en 2021?

Dat betekent dat het meestoken van biomassa de komende tijd zal blijven gebeuren. De minister heeft ook besloten om de subsidies hiervoor te blijven hanteren. Door het afbouwen van het meestoken van biomassa zoude de klimaatdoelen van het kabinet in de knel komen. Voor het opwekken van elektriciteit met behulp van biomassa worden op dit moment geen nieuwe subsidies verstrekt. Er zijn verschillende partijen die ook willen dat er geen subsidie meer wordt verstrekt voor het meestoken van biomassa voor het opwekken van warmte.