Milieudoelstelling 2020 nog lang niet behaald in 2016

In het Energieakkoord is een belangrijke doelstelling opgenomen om in 2020 meer  energie te gebruiken die uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig is. In dat jaar moet in totaal 14 procent van alle opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen gehaald worden. Hernieuwbare energiebronnen zijn energiebronnen die duurzaam zijn omdat ze niet opraken.  De bekendste voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn windenergie en zonne-energie.

Investeringen in duurzame energie

Er zijn door de overheid,  het bedrijfsleven en door burgers verschillende investeringen gedaan op het gebied van duurzame energievoorzieningen. Ondanks al dezd inspanningen zal men de doelstellingen uit het Energieakkoord waarschijnlijk niet gaan halen. Dit maakte het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. Het bureau baseert haar conclusie op basis van de Nationale Energieverkenning 2016.

Volgens deze Energieverkenning blijft het percentage van energie dat uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt in 2020 rond de 12,5 procent van het totale energie verbruik. De gemiddelde energierekening van Nederlandse consumenten zal in 2020 iets lager uitvallen dan de energierekening van 2016 volgens onderzoekers.

Doelstellingen voor de toekomst

Door de bouw van nieuwe windmolens op zee zal in 2023 het percentage duurzaam opgewekte energie op 16 procent moeten kunnen komen. Op dit moment is ongeveer 5 procent van de energie duurzaam opgewekt.  In 2050 moet dat volgens de overheid wel honderd procent kunnen zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling die nog ver weg van realisatie is. De overheid wil de doelstelling behalen door ander andere een beter toezicht op naleving van de Wet Milieubeheer. Ook moeten er striktere Europese normen komen voor zuinige auto’s.

De emissie van schadelijke broeikasgassen zal de komende tijd wel verder afnemen volgens de onderzoekers. Tussen 1990 en 2020 zal er een afname zijn van 23 procent.  Vervolgens zal de emissie van broeikasgassen nog maar langzaam verder dalen.