Metaalarbeiders verdubbelen stakingsduur in week 48 van 2015

De werkgevers en de werknemers in de metaal zijn het nog niet met elkaar eens in Nederland. Donderdag 8 oktober 2015 werd door de vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen bekend gemaakt dat de voorgenomen stakingsduur wordt verdubbeld. In plaats van een stakingsduur van 24 uur gaat men nu 48 uur staken in de metaalsector.

Werknemers in de metaal zijn boos
FNV-bestuurder Johan Weijenberg geeft aan dat men in eerste instantie een staking voor 24 uur had gepland. Volgens hem zijn de werknemers echter zo boos dat ze de duur van de staking hebben verdubbeld. Bij verschillende bedrijven wordt gestaakt waaronder Honeywell en Draka. Weijenberg sluit niet uit dat er meer acties zullen worden gehouden bij metaalbedrijven die zijn aangesloten bij werkgeversvereniging FME.

Elfde week
Inmiddels zijn elf weken verstreken waarin werknemers in de klein- en grootmetaal het werk hebben gestaakt. De werknemers zijn ontevreden over het uitblijven van een nieuwe cao voor de 425.000 metaalarbeiders. Het eindbod dat de FME heeft gedaan voor de werknemers vinden ze onvoldoende. De werknemers en werkgevers hebben ondanks herhaaldelijk overleg nog geen akkoord gesloten over een cao.

Reactie van Technisch Werken
De metaalsector in Nederland heeft het niet makkelijk. Wereldwijd dalen de staalprijzen en de economie trekt in deze sector onvoldoende aan. Bedrijven in de metaalsector hebben dikwijls te maken met onzekerheden over de productiestroom. Orders van klanten komen wel binnen maar kan men vaak moeilijk uitsmeren over langere periodes. Bovendien zijn de metaalbedrijven in de offshore de dupe van de lage olieprijzen. Geen wonder dat de werkgevers terughoudend zijn om duidelijke investeringen te doen in de grootste kostenpost: het personeel. 2015 Lijkt niet het juiste jaar om de handen op elkaar te krijgen voor een nieuwe cao. De werknemers kunnen in de metaal beter hun best doen om het faillissement van hun werkgever te voorkomen dan tijd vrij te maken voor staking.