Mentale gezondheid van tieners achteruit gegaan in 2022

Nederlandse tieners hebben steeds vaker te maken met mentale problemen. De afgelopen jaren zijn bij een toenemend aantal tieners emotionele problemen en gedragsproblemen geconstateerd. Dit bericht werd bekend gemaakt door Trouw en de Volkskrant. Volgens de artikelen hebben met name meisjes last van emotionele problemen en gedragsproblemen. Er werd door de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar deze ontwikkelingen ook het Trimbos-instituut heeft deelgenomen aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn ongeveer vijfduizend scholieren benaderd in de leeftijd tot zestien jaar. Volgens het onderzoek zijn met name de mentale problemen onder tieners zeer hardnekkig en ook heel ernstig. In juli 2022 werd al door het Centraal Bureau voor de Statistiek geconstateerd dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit was gegaan.

Die ontwikkeling was het gevolg van de coronamaatregelen. Hierbij kun je denken aan lockdowns en aan de tijdelijke sluiting van scholen. Nu de coronapandemie voorbij is en de lockdownmaatregelen ook niet meer aan de orde zijn blijken de gevoelens van neerslachtigheid niet direct te verdwijnen onder de jeugd. Dit hebben de onderzoekers geconstateerd. Ongeveer de helft van de meisjes die ondervraagd is heeft aangegeven dat ze aandachtsproblemen hebben. Een jaar daarvoor was dat nog 42 procent van de meisjes. Jongeren ervaren dat de maatschappij anders is geworden. Vaak weten ze zich niet echt een houding te geven in de wereld na de coronamaatregelen. Daar komt bij dat er verschillende andere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de economie en de huizenmarkt. Er zijn veel onzekerheden voor jongeren en dat maakt dat ze veel twijfels hebben over de toekomst.