Meisjes kiezen vaker technisch profiel als moeder ook technisch opgeleid is

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is naar voren gekomen dat meisjes in Nederland vaker geneigd zijn om een technisch vakkenpakket te kiezen als hun moeder ook een technische opleiding heeft gevolgd. Desondanks is het aantal jongens dat op de middelbare school een technische richting heeft gekozen nog altijd hoger dan het aantal meisjes dat een dergelijke opleidingsrichting heeft gevolgd. Volgens het onderzoek van het CBS heeft 28 procent van de jongens op de middelbare school in 2022 een technisch vakken pakket gekozen. Dit percentage kwam bij de meisjes uit op tien procent. De procenten verschillen echter wel per opleidingsniveau. Desondanks is het aantal jongens dat kiest voor een technische opleiding zowel op het vmbo, de havo als het vwo hoger dan het aantal meisjes.

Technische opleidingen op vmbo, havo en wo

Technische opleidingen verschillen. En ook de inhoud van het vakkenpakket is vaak afhankelijk van het opleidingsniveau. Bij havo en vwo gaat het specifiek om het profiel Natuur en Techniek of het dubbele profiel Natuur en Techniek én Natuur en Gezondheid. Als men kijkt naar het vmbo dan valt de sector techniek onder de technische profielen wat natuurlijk ook logisch is. Er zijn echter ook mogelijkheden om een keuzevak te volgen. Leerlingen die een keuzevak hebben gekozen zijn niet meegenomen in het onderzoek van het CBS. Dat komt omdat een keuzevak over het algemeen geen mogelijkheden biedt om door te stromen naar een technische vervolgopleiding.

Moeder heeft een voorbeeldrol voor meisjes in de techniek

Over het algemeen zijn meisjes wel meer geïnteresseerd in een technische opleiding als hun moeder ook een technische opleiding heeft gevolgd. Met name bij scholieren op vmbo basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht speelt dit een rol. Voor meisjes blijkt het niet uit te maken of de vader een opleidingsrichting heeft gevolgd in de techniek. In 2022 heeft 21 procent van de meisjes, met een moeder die een technische opleiding heeft gevolgd, ook zelf voor een technisch profiel gekozen. Meisjes die geen technisch opgeleide moeder hebben kozen aanzienlijk minder vaak voor een technisch profiel. Van de meisjes die geen technische moeder hebben koos volgens het CBS slechts 10 procent voor een technische opleidingsrichting.

Toelichting CBS

Het CBS geeft aan dat ouders toch een rolmodel vormen voor hun kinderen. Moeders zijn volgens het CBS meer betrokken bij de opvoeding van kinderen dan vaders. Daardoor is de kans aanwezig dat een moeder met een technische opleiding ook als een soort voorbeeld functioneert voor haar dochters.