Meeste olieproducerende landen zijn voor productieverlaging in 2017

Veel olieproducerende landen zijn volgens de olieminister van Iran voorstander van verdere verlenging van productiebeperkende maatregelen. Deze productiebeperking is door de OPEC- leden en een aantal niet-OPEC-landen ingevoerd. Het doel van de productieverlaging in de oliemarkt is het beperken van het aanbod van olie zodat de olieprijzen omhoog gaan. Het land Iran heeft al een aantal maal aangegeven dat ze juist meer olie wil gaan produceren nu de sancties tegen Iran zijn opgeheven.  Toch zou ook Iran maatregelen steunen die gericht zijn op het verlagen van de olieproductie.

OPEC en Rusland

Volgens de Iraanse olieminister Bijan Zanganeh willen de meeste olieproducenten van de OPEC dat de maatregelen van de OPEC worden verlengd. Dit heeft de minister tegen het Iranian Students News Agency gezegd. De olieproductie werd begin 2017 door het oliekartel OPEC samen met niet-leden zoals Rusland oovereengekomen.  In 2017 werd de olieproductie van de landen verlaagd om zo de lage olieprijzen te stutten. De huidige afspraak met betrekking tot de verlaging van de olieproductie loopt tot en met juni 2017. Het akkoord tot bevriezing van de olieproductie had een effect op de oliemarkt. Dit effect bleef echter kortstondig. Ondanks het akkoord laten de olieprijzen niet de gewenste stijging zien.

Verlengen verlaging olieproductie

Op 25 mei komen de OPEC-landen weer bij elkaar om te praten over verlenging van de productiemaatregelen tot na juni. In maart 2017 maakte OPEC lid Koeweit als eerste land bekend dat ze voor het verlengen van de afspraken is. Koeweit vindt het zinvol om de huidige overeenkomst met minimaal zes maanden te verlengen. Naast Koeweit zijn ook Saudi Arabië en Oman voor een verlenging van de huidige afspraken. Irak en Venezuele pleitten eveneens voor verdere bevriezing van de productie. Amerika blijft echter doorgaan met olie produceren. Het land haalt onder andere olie uit schalielagen.

Amerikaanse schalieolie

Dit wordt ook wel schalieolie genoemd. Amerika heeft grote voorraden schalieolie en kan daardoor marktaandeel op de oliemarkt winnen. De kosten voor het winnen van schalieolie uut schalielagen liggen echter wel hoger dan de kosten die men in het Midden Oosten betaald voor het winnen van olie. Echter is voir de meeste landen in het Midden Oosten olie de belangrijkste bron van inkomsten en het belangrijkste exportproduct.  Dit is ook het geval voir Rusland. Voor Amerika is olie een extra bron van inkomsten die het land bovendien minder afhankelijk maakt van landen zoals Rusland en het Midden Oosten. Politiek, geld en olie zijn op het wereldtoneel nauw met elkaar verbonden.