Meer orders voor metaalsector in tweede kwartaal 2016?

Het gaat in 2016 steeds beter met de metaalsector in Nederland. In deze sector verwachten veel metaalbedrijven een groei in het aantal orders en een toename in de productie. De Koninklijke Metaalunie heeft onderzoek gedaan bij de aangesloten leden over de verwachtingen binnen de metaalsector voor het tweede kwartaal. Op woensdag 20 april 2016 maakte de Metaalunie bekend wat de resultaten zijn van dit onderzoek. Bij de Metaalunie zijn 13.000 bedrijven aangesloten. Deze bedrijven draaien een gezamenlijke omzet van 22 miljard euro. Daarnaast hebben deze bedrijven gezamenlijk 150.000 werknemers in dienst.

Hieruit komt onder andere naar voren dat veel Nederlandse bedrijven die actief zijn in de metaalsector een groei verwachten in het tweede kwartaal van 2016. Ze verwachten een toename in het aantal orders uit zowel het binnenland als het buitenland. In het eerste kwartaal van 2016 was de orderstroom bij zowel kleine als middelgrote metaalbedrijven nauwelijks toegenomen. De Koninklijke Metaalunie gaf aan dat veel bedrijven in de metaalsector niet hadden verwacht dat de toename van het aantal orders aan het einde van 2015 zou doorzetten in het begin van 2016.

In het eerste kwartaal van 2016 is het bedrijfsresultaat volgens de Metaalunie per saldo gelijk gebleven aan het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2015. Volgens de Metaalunie komt dat omdat veel bedrijven hun prijzen niet hebben kunnen verhogen.

Reactie van Technisch Werken
In de metaal is de economische crisis van de afgelopen jaren hard ingeslagen. In 2016 lijkt de economie weer iets aan te trekken. De metaalbedrijven zijn echter nog niet op het oude productieniveau terecht gekomen. Toch is er wel sprake van een toename in de werkgelegenheid binnen de metaalsector. Technische uitzendbureaus in de metaalsector merken dat er een toename is in het aantal vacatures voor lassers, constructiebankwerkers en plaatwerkers. Het aantal uitzendkrachten dat op deze vacatures wordt geplaatst neemt toe. Daardoor neemt ook het aantal uitzenduren toe in de metaalsector. Er is nog niet echt sprake van een toename in het aantal rechtstreekse contracten. Veel bedrijven zijn nog gematigd positief over de toekomst. Daarom zijn uitzendkrachten in de metaalsector eerst nog een goede oplossing om de productiestijging op te lossen.