Meer mensen met een WIA uitkering in 2019

Het afgelopen jaar zijn er meer mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) geregistreerd. Dit bericht heeft het dagblad Trouw donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt. Volgens het artikel zou de toename van het aantal mensen met een WIA uitkering het gevolg zijn van de afschaffing van regelingen waarmee werknemers vervroegd uit hun werk zouden kunnen treden. Omdat mensen langer moeten doorwerken neemt het risico op arbeidsongeschiktheid toe. In verschillende beroepen is de kans op arbeidsongeschiktheid groter naar mate de werknemers ouder worden. Voor fysiek en mentaal zwaar werk moeten werknemers in goede conditie zijn. Als werknemers ouder worden gaat de conditie vaak achteruit of kunnen beroepsziektes aan de orde komen. Het risico op arbeidsongeschiktheid neemt toe.

De stijging van de pensioenleeftijd is een belangrijke factor en zorgt voor hoge instroomcijfers in de WIA. Verder wordt ook de economische voorspoed genoemd. Er werken meer mensen en dus neemt ook de kans op arbeidsongeschiktheid toe. Waarschijnlijk zal over het afgelopen jaar een recordaantal mensen in de WIA zijn beland. Volgens het UWV zijn in 2019 ongeveer 44.600 personen afhankelijk geworden van een WIA-uitkering. Dit aantal zou echter een verassing zijn voor het UWV. Deze uitkeringsinstantie heeft al sinds 2010 met regelmaat een grotere instroom van arbeidsongeschikten geregistreerd ten opzichte van inschattingen die ze eerder hebben gedaan. Het aantal arbeidsongeschikten lijkt steeds verder toe te nemen in Nederland. Langer werken is niet altijd mogelijk en ook niet altijd bevorderlijk voor de gezondheid van de arbeidskracht.