Meer dodelijke ongevallen in de bouw in 2016

In de bouw is het aantal dodelijke ongevallen behoorlijk gestegen de laatste tijd. In de eerste zes maanden van 2016 zijn in totaal 42 bouwvakkers door een ongeluk op de bouwplaats overleden. Dit percentage ligt 56 procent hoger dan het aantal bouwvakkers dat in de eerste zes maanden van 2015 overleed op de bouwplaats. In die periode kwamen er 27 bouwvakkers om het leven. De Inspectie SZW maakte deze cijfers bekend. De Inspectie SZW is de voormalige arbeidsinspectie en houdt onder andere de veiligheid voor werknemers in Nederland in de gaten. .

Meer ongelukken op de bouw
In totaal nam het aantal ernstige ongelukken toe in de eerste twee kwartalen van 2016. Het percentage steeg met 14 procent. Volgens de Inspectie SZW is deze toename het gevolg van een stijging in de bouwproductie. Gedurende de economische crisis ging de bouwproductie sterk achteruit. Daardoor vielen in die periode ook minder ongevallen te rapporteren. Niet alleen de verhoogde bouwproductie is een oorzaak van een stijging in het aantal ongelukken, ook communicatieproblemen spelen een rol. Er zijn vaak meerdere onderaannemers die onder een hoofdaannemer werkzaamheden uitvoeren op dezelfde bouwplek. Daardoor ontstaan er onduidelijkheden over wie verantwoordelijk is voor bepaalde veiligheidsaspecten.  Verder zorgen ook verschillende talen op de bouwplaats voor communicatieproblemen aldus de Inspectie SZW. Er zijn op veel Nederlandse bouwplaatsen Roemenen. Polen en Engelstalige werknemers aanwezig. Dat maakt het volgens de inspectie niet makkelijk om te communiceren.

Reactie van Technisch Werken
Dat het drukker wordt op de bouw in Nederland is economisch gezien natuurlijk mooi maar het vergt ook de nodige aanpassing in de aansturing en communicatie. Bouwpersoneel is moeilijk te vinden daarom worden bouwvakkers via verschillende uitzendbureaus en andere intermediairs aangetrokken. Ook de nodige zzp’ers worden ingezet. De achtergronden en werkwijzen van deze mensen is verschillend. Wederzijdse aanpassing is noodzakelijk maar niet altijd mogelijk. Daar moet aansturing op plaatsvinden. In een toolboxmeeting kan men daar aandacht aan besteden. Vanuit het VCA certificaat is men ook verplicht om regelmatig een toolboxmeeting te houden met het bouwpersoneel op de bouwplaats. Tijdens een toolboxmeeting kan men bovendien de veiligheidsvoorschriften duidelijk benadrukken en onveilige situaties evalueren zodat deze opgelost kunnen worden.