Meer diverse energie in Europa volgens Obama

Woensdag 26 maart 2014deed de Amerikaanse president Barack Obama in Brussel een oproep aan Europa. Volgens hem is de Europese Unie op dit moment veel te afhankelijk van Russisch gas en olie. Volgens de Amerikaanse president moet de EU er voor zorgen dat de energievoorziening diverser wordt. Na deze oproep had Obama een topoverleg met EU-president Herman Van Rompuy. Bij dit topoverleg was ook de José Manuel Barroso de voorzitter van de Europese Commissie aanwezig.

Volgens Obama zijn de Verenigde Staten gezegend met een gevarieerd aanbod aan energie. Dit zou Europa ook moeten hebben volgens hem. Hij noemde het zelfs een noodzaak voor Europa om de energie diverser te maken. Elke energieborn heeft volgens Obama een keerzijde. Daardoor is er geen goedkope of eenvoudige energiebron die gebruikt kan worden. volgens Obama moeten er keuzes worden gemaakt door Europa. Amerika heeft volgens hem die keuzes al gemaakt. Obama noemde daarbij het winnen van schaliegas als een belangrijke optie. Europa staat echter niet eenduidig achter het winnen van schaliegas omdat op dit moment onduidelijk is welke risico’s verbonden zijn aan het winnen van dit gas.

Reactie van Technisch Werken
Het is natuurlijk lastig om voor een ander contingent te bepalen hoe de energievoorziening moet worden geregeld. Amerika is duidelijk bereid om meer risico’s te nemen dan Europa doet. Dat deze risico’s door veel landen op dit moment onaanvaardbaar zijn is logisch. Men moet eerst goed onderzoeken of schaliegaswinning echt gevaarlijk is voor de directe omgeving op korte en lange termijn.

Verder is met name duurzame energie een belangrijk punt. Europa moet hierin wereldwijd een voortrekkersrol vervullen. Dat zou een goede spiegel kunnen vormen voor het energiebeleid van Amerika. Energieproblemen los je niet op door meer risico’s aan te gaan. Energieproblemen worden opgelost door innovaties en nieuwe ontwikkelingen.

Hiervoor zijn hoogopgeleide technici nodig. Bedrijven zijn op dit moment op zoek naar ingenieurs die met nieuwe innovaties de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verbeteren. Het zou mooi zijn als er nog meer geïnvesteerd zou worden in de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Hoogopgeleide technici kunnen daarvoor worden opgeleid in Europa of ze kunnen door head hunters en technische recruitmentbureaus uit het buitenland worden aangetrokken.