Meer diepzeemijnbouw vanaf 2023 ten behoeve grondstoffen voor energietransitie

Vanwege de energietransitie dienen er verschillende machines en installaties te worden gebouwd. Daar zijn natuurlijk grondstoffen voor nodig. De wereldwijde vraag naar grondstoffen is vanwege het aantrekken van de economie en de energietransitie enorm gestegen. De mijnbouw houdt zich wereldwijd bezig met het winnen van grondstoffen uit mijnen in de aardbodem. Het winnen van deze grondstoffen wordt al duizenden jaren op het land gedaan maar inmiddels is diepzeemijnbouw ook steeds meer in beeld. Op de bodem van de zeeën en oceanen blijken belangrijke grondstoffen aanwezig te zijn. Het zou hierbij gaan om metalen zoals nikkel, koper, mangaan en ook kobalt. Dit zijn belangrijke elementen die kunnen worden toegepast bij de productie van elektrische voertuigen maar ook voor laptop’s, computers en smartphones. Door de grote stijging in de vraag naar deze grondstoffen zullen de tekorten alleen maar verder oplopen. De komende jaren zal de vraag naar kobalt en nikkel waarschijnlijk gaan stijgen met 70 procent. Dit is in ieder geval de verwachting van het Internationaal Energieagentschap (IEA). De zeebodem kan echter een oplossing bieden.

Duizenden meters diep onder de zeepspiegel zouden er miljoenen mangaanknollen liggen op de zeebodem. Deze mangaanknollen hebben de omvang die vergelijkbaar is met een grote aardappel. De mangaanknollen zouden belangrijke mineralen bevatten. Hierbij kun je denken aan mineralen zoals mangaan, ijzer, nikkel, koper en kobalt. Deze metalen zijn van doorslaggevend belang voor een succesvolle energietransitie. Het ontginnen van deze mangaanknollen wordt gedaan door de diepzeemijnbouw. Kris Van Nijen van GSR geeft aan dat met name de Stille Oceaan enorme hoeveelheden cruciale metalen bevat. Daar liggen meer cruciale metalen dan in de rest van de wereld liggen. Zo ligt er in die ene zone meer kobalt en nikkel dan op de gehele rest van de planeet. Er is dus veel te winnen. Maar er kan natuurlijk ook veel verloren worden, met name op het gebied van de natuur. Daarom wordt speciale technologie gebruikt om de metalen van de bodem te halen. Hierbij kun je denken aan robots die uitgerust met zuigsystemen. Wetenschappers waarschuwen echter voor de gevaren van diepzeemining. Daarom zullen de Verenigde Naties zich de komende tijd gaan buigen over een zogenaamde mining code waaraan bedrijven zich moeten houden.