Meer bouwvergunningen verstrekt in tweede kwartaal 2018

De bouwsector heeft te maken met een bijzondere situatie op de markt. Aan de ene kant is er een sterke vraag naar nieuwbouwwoningen maar aan de andere kant wordt er nauwelijks bouwgrond beschikbaar gesteld door gemeenten. In bepaalde verstedelijkte gebieden is de krapte aan beschikbare woningen zo groot dat de prijzen van bestaande woningen enorm omhoog geschoten zijn. Bouwondernemingen willen wel bouwen maar is er geen bouwgrond beschikbaar. Daarnaast is ook de vertraging in het verstrekken van bouwvergunningen een belangrijke remmende factor voor veel bouwondernemingen in Nederland. Daar lijkt inmiddels wel wat verandering in te komen.

Waarde van bouwvergunningen
In het tweede kwartaal van 2018 behaalde de bouwsector in totaal ongeveer 4,4 miljard euro aan vergunningen binnen. Deze bouwvergunningen waren zowel voor de bouw als de verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Dit aantal verstrekte bouwvergunningen ligt 10 procent hoger dan vorig jaar. De 4,4 miljard euro is overigens een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. In deze schatting zijn bouwvergunningen met een waarde onder de 50.000 euro niet meegenomen.

Bouwvergunningen per sector
Vooral in de vergunningen voor bedrijfsgebouwen was een sterke toename merkbaar. De vergunde bouwkosten voor bedrijfsgebouwen stegen met 29 procent het sterkst van alle bouwsectoren waarin bouwvergunningen worden verleend. Door de stijging in het aantal bouwvergunningen kwam het totaalbedrag aan bouwvergunningen uit op bijna 1,8 miljard euro. In de woningbouw was de totale waarde aan bouwvergunningen 2,6 miljard euro. Het betrof hierbij vergunningen voor 14.801 woningen. Dat is 8 procent minder dan het aantal bouwvergunningen dat voor woningen werd verstrekt in het tweede kwartaal vorig jaar.

Personeelstekort
In de bouw staan veel vacatures open. Dat komt onder andere door de grote hoeveelheid bouwprojecten die worden uitgevoerd. De economie trekt aan en mensen en bedrijven hebben meer geld te besteden. Bovendien ligt de hypotheekrente nog steeds laag waardoor ook een nieuwe woning voor veel mensen financieel haalbaar is. De bouwbedrijven in Nederland kunnen de druk nauwelijks aan met hun eigen personeelsbestand. Daarom worden vacatures uitgezet op jobboards maar ook bij uitzendbureaus en headhunters. Deze intermediairs proberen zo goed als mogelijk kandidaten te vinden voor technische functies in de bouw. Dat blijkt niet eenvoudig want vrijwel alle werkzoekenden met een technische achtergrond hebben werk. Daarom wordt er meer aandacht besteed aan omscholing en bijscholing van het beschikbare arbeidspotentieel doormiddel van opleidingen, trainingen en BBL trajecten.