Meer aandacht voor werkloze vijftigplussers in 2017 en 2018

Het aantal vijftigplussers onder de werklozen is in Nederland in verhouding vrij hoog. Er blijkt weinig verandering te komen in de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt ondanks verschillende subsidiemogelijkheden die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor deze groep werklozen. Het kabinet wil in 2017 en 2018 nog meer de focus leggen op de werkloosheid onder de vijftigplussers in Nederland. Daarvoor heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een actieplan opgesteld. De minister is van plan om 68 miljoen euro beschikbaar te stellen om vijftigplussers sneller aan een baan te helpen. Dinsdag 7 juni 2016 heeft de minister bekend gemaakt dat hij afspraken heeft gemaakt met vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het plan van de minister is geen vervanging van de huidige regels en voorzieningen. In plaats daarvan is het plan een aanvulling op de bestaande voorzieningen. In het nieuwe plan krijgen vijftigplussers meer ondersteuning en begeleiding bij hun zoektocht naar nieuw werk. Daarnaast wordt het voor bedrijven aantrekkelijker gemaakt om werkzoekenden van vijftig jaar en ouder in dienst te nemen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het beperken van de financiële risico’s voor bedrijven als een oudere werknemer langdurig ziek is.

Verder gaat de overheid zich inzetten om de beeldvorming van vijftigplussers te verbeteren. Volgens minister Asscher zijn veel vijftigplussers over het algemeen vitaal en productief. Daarnaast beweert de minister dan de meeste werknemers van vijftig jaar en ouder niet vaker ziek zijn dan werknemers in andere leeftijdsgroepen.

Reactie van Technisch Werken
Vijftigplussers kunnen in Nederland meestal moeilijk aan een baan komen als ze eenmaal werkloos zijn. Eerder werd bekend gemaakt dat uitzendbureaus volgens een onderzoek sneller bereid zijn om oudere werkzoekenden aan een baan te helpen dan reguliere bedrijven. Voor uitzendbureaus zijn ervaren vijftigplussers vaak een aanwinst. In de techniek is ervaren personeel schaars daarom worden technische uitzendbureaus ingeschakeld om ervaren technici te zoeken.

Meestal komen technische uitzendbureaus dan uit bij ervaren oudere krachten die jaren lang een technische functie hebben uitgevoerd. De minister zou er goed aan doen om ook uitzendbureaus te betrekken bij het zoeken naar nieuw werk voor oudere werklozen.