Meer 67 plussers werken door in 2023

Een toenemend aantal werknemers die de AOW leeftijd heeft bereikt kiest er voor om door te werken. Deze groep werknemers vind het vooral leuk om te blijven werken. Daarnaast geven de werknemers aan dat het werken er voor zorgt dat ze in een bepaald netwerk blijven. In een periode van tien jaar tijd is het aantal werknemers van 67 jaar en ouder in Nederland verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in kaart gebracht hoeveel werknemers in Nederland doorwerken nadat ze de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt. Deze groep komt uit op 223.000 personen. Ongeveer tien jaar geleden kwam dat aantal uit pp 105.000 werknemers.

AOW leeftijd

Als men kijkt naar de bevolkingsgroep 67 plus dan is onder die groep duidelijk merkbaar dat er meer mensen aan het werk blijven. Procentueel nam toen jaar geleden ongeveer 4,7 procent van de 67 plussers nog deel aan het arbeidsproces. Dit percentage is nu gestegen naar 7,5 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kijkt specifiek naar werkenden in de leeftijd boven de 67 jaar jaar. Deze mensen zijn namelijk de AOW leeftijd al voorbij. De leeftijdsgrens voor AOW schuift elk jaar op waardoor het voor het CBS niet heel makkelijk wordt om een vergelijking te maken op basis van cijfers. Dat kan echter wel als een duidelijke leeftijdsgrens wordt gekozen. Daarom wordt 67 jaar als grens gekozen voor de ontwikkelingen met betrekking tot doorwerken na de AOW leeftijdsgrens.

Beroepen

De AOW leeftijdsgrens wordt overigens voortdurend verhoogd omdat de levensverwachting van de bevolking toeneemt. Dit jaar, in 2023, ligt de AOW leeftijdsgrens op 66 jaar en 10 maanden. Tien jaar geleden was deze grens nog vastgesteld om 65 jaar en 1 maand. In 2024 zal de AOW leeftijdsgrens liggen op exact 67 jaar. Deze leeftijdsgrens is natuurlijk een gegeven dat gebruikt kan worden in rekenmodellen. Toch is deze grens op het gebied van inzetbaarheid van personeel lastig te bepalen. Dat komt omdat in sommige zwaardere beroepen het bijna onverantwoord is om werknemers tot 67 jaar te laten werken. Hierbij kun je denken aan beroepen zoals metselaar, staalconstructiemedewerker, cascobouwer, ijzervlechter en lasser. Voor functies in het onderwijs, overheid en kantoorfuncties zijn er vaak meer mogelijkheden om langer gezond door te werken.