MBO Raad: praktijkonderwijs in de knel door coronacrisis in 2020

 Volgens de MBO Raad hebben verschillende opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) het moeilijk. Het MBO ervaart grote problemen om tijdens de coronacrisis voldoende kwaliteit te bieden. Verschillende vakken op het MBO zijn praktijkgericht en worden in praktijkruimten geleerd. Daarbij leren leerlingen vaardigheden in bijvoorbeeld de zorg en de techniek. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen dat deze vakken doorgaan. Toch zorgt de coronacrisis voor veel problemen. Hogescholen en universiteiten hebben verhoudingsgewijs veel theorie maar op het MBO staat vaak de praktijk centraal.

Adnan Tekin van de MBO Raad geeft aan dat het praktijkonderwijs het hart is van het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn verschillende vakken zoals koken, groenvoorziening, dierverzorging en techniek die in de praktijk in een praktijkomgeving worden gehouden. Daarbij is contact tussen leerlingen en leerlingen en docent ook belangrijk. Bepaalde vaardigheden worden voorgedaan en vervolgens in praktijk gebracht. Op dit moment komen veel praktijklessen in gevaar. Zo kan slechts 30 procent van het fysieke onderwijs worden gegeven volgens Tekin. Naast het gebrek aan mogelijkheden voor praktijklessen vormen ook stages een probleem. Veel bedrijven zitten niet te wachten op nieuwe stagiaires vanwege de coronacrisis. Volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zijn er in Nederland ongeveer 20.500 stageplaatsen te weinig. Volgens Tekin kan het MBO echter niet zonder het bedrijfsleven. Het online studeren is voor veel MBO-opleidingen geen effectieve oplossing. Online kun je wel theorie leren maar geen praktijkvaardigheden of een effectieve manier toepassen en ontwikkelen. Voor het MBO is een uitdagende periode aangebroken.