Massaontslagen bij Chinese staatsbedrijven in 2016?

China heeft verhoudingsgewijs veel staatsbedrijven. Deze bedrijven worden met behulp van de Chinese staat financieel in een voortbestaan gesteund. Niet alle Chinese staatsbedrijven zijn even rendabel. Sommige Chinese staatsbedrijven produceren veel producten waar weinig vraag naar is. Dit zorgt voor een overcapaciteit in de productie. Als deze productiecapaciteit niet kan worden afgedekt door de binnenlandse vraag dan kijkt China over haar grenzen om de producten aan andere landen te verkopen. Dit gebeurd meestal tegen zeer scherpe dumpprijzen.

Veel markten in de wereld zien deze ontwikkeling met bezorgdheid aan. De industriële bedrijven in Europa maken zich ernstig zorgen over het dumpen van Chinese producten. Door de verhoudingsgewijs goedkope Chinese producten verliezen de Europese bedrijven in de industrie marktaandeel. Daarnaast blijven deze bedrijven met hun verhoudingsgewijs dure producten zitten. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Niet alleen de Europese industrie wordt hiermee in gevaar gebracht, ook de werkgelegenheid in Europa zal hiervan de gevolgen ondervinden. Daarom heeft Europa bezwaar tegen de Chinese werkwijze.

China lijkt nu echter zelf al kritisch te worden. Het land probeert de overcapaciteit nu zelf tegen te gaan. De komende jaren wil China 5 tot 6 miljoen werknemers van staatsbedrijven te ontslaan. Naast het aanpakken van de overcapaciteit tracht China ook de vervuilende bedrijven aan te pakken. De ontslagen vormen een onderdeel van een groot bezuinigingsprogramma dat China wil uitvoeren in de industriële sector van het land.

Reactie van Technisch Werken
China maakt een groei door. Het land is nu een toonaangevende wereldeconomie. Daar hoort ook een gezond economisch beleid bij. Vrije markthandel en autonome bedrijven zijn daar een belangrijk onderdeel van. Bedrijven moeten voortbestaan op basis van hun eigen kracht en kwaliteit en niet omdat de bedrijven gesteund worden door de overheid. Daardoor gaan bedrijven goed nadenken over het verbeteren van hun productieprocessen en het beperken van afval.

Bedrijven kunnen weer lean worden. Net als Japan zullen veel Chinese bedrijven zich meer bezig moeten houden met lean management en lean manufacturing. Dat is niet eenvoudig want in het verleden werden Chinese bedrijven vooral opgericht om de lokale bevolking aan een baan te helpen. Dan staat niet het productieproces centraal maar juist de werkgelegenheid. De ontwikkeling die nu gaande is gaat lijnrecht tegen de geschiedenis van Chinese bedrijven in.