Manifest over schaliegas opgesteld door gemeenten en het Klimaatverbond Nederland

Over de winning van schaliegas uit de Nederlandse aardbodem zijn de meningen sterk verdeeld. Sommige belangengroeperingen zijn voor het winnen van schaliegas terwijl andere partijen juist fel tegenstander zijn. Beide partijen doen er alles aan om hun gelijk te krijgen. Op woensdag 26 februari 2014 is bekend gemaakt dat het Klimaatverbond Nederland en de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel een manifest hebben opgesteld. Met dit manifest willen de initiatiefnemers bereiken dat gemeenten in Nederland zich gaan uitspreken tegen het winnen van schaliegas. Daarnaast is in het manifest opgenomen dat men zich uitspreekt voor duurzame energie als alternatief.

De schrijvers van het manifest willen minister Kamp van Economische Zaken oproepen om of te zien van schaliegaswinning. Het manifest is naar verschillende gemeentes in Nederland verstuurd. In eerste instantie hebben 8 provincies en 142 gemeentes het manifest ontvangen. Deze gemeentes hebben zich al uitgeroepen tot schaliegasvrij gebied. De initiatiefnemers van het manifest willen ook de overige gemeentes van Nederland benaderen voor het ondertekenen van het manifest. Er zijn echter nog verschillende gemeentes in beraad over schaliegas. Een aantal van deze gemeentes hebben nog niet een duidelijk standpunt ingenomen over het winnen van schaliegas.

Met het manifest moet worden duidelijk gemaakt dat er weinig draagvlak is voor het winnen van schaliegas bij veel gemeentes in Nederland. De initiatiefnemers maken duidelijk dat er veel vragen zijn over de veiligheid van schaliegas. Daarnaast is er te weinig  gediscussieerd over schaliegas met betrokken partijen en lokale belangengroeperingen. Verder is er geen heldere kosten-batenanalyse gemaakt over het winnen van schaliegas.

Reactie van Technisch Werken
Er heerst veel maatschappelijke onrust over schaliegas. In verschillende rapporten worden gevaren van het winnen van dit gas beschreven. Dit zorgt voor onrust bij de bevolking. De focus ligt sterk op het winnen van schaliegas, terwijl dat in feite niet zou moeten. Nederland wordt niet geholpen met het winnen van schaliegas. Dit gas zit in de bodem en de voorraad daarvan is niet oneindig. Uiteindelijk zal ook schaliegas uitgeput zijn. De risico’s voor mens en milieu heeft men dan voor niets genegeerd of gebagatelliseerd. De uitdaging voor Nederland zit niet in schaliegas. Dit gas kan beter in de aardbodem blijven zitten als er nog zoveel onduidelijkheden over zijn. De mooie uitdaging voor Nederland ligt in duurzame energie. Deze energie is structureel aanwezig en lost energieproblemen op voor de volgende generaties. Dit terwijl schaliegas juist voor problemen kan zorgen voor de komende generaties.

De Nederlandse overheid moet meer investeren in initiatieven voor duurzame energie. Verschillende landen in Europa lopen hierin voorop. Nederland als land van innovatie lijkt achter te lopen in de ontwikkelingen met betrekking tot duurzame energie. Dat zou voor Nederland een blamage zijn. Als men al het geld dat men gebruikt voor het onderzoek naar schaliegas zou investeren in ontwikkelingen voor duurzame energie komt Nederland uiteindelijk veel verder. Geld besteden aan projecten voor duurzame energie is geen weggegooid geld maar een duurzame investering.