Malafide uitzendbureaus worden vervolgd

Het is geen nieuws dat er ook in Nederland verschillende malafide uitzendbureaus aanwezig zijn die het niet zo nauw nemen met de wet en regelgeving. Niet zelden zijn de medewerkers die ze bemiddelen daarvan de dupe. Zo worden arbeiders uitgebuit en worden ook illegale medewerkers te werk gesteld. Deze worden vaak onderbetaald om het voor opdrachtgevers extra aantrekkelijk te maken om deze medewerkers in te huren.

Buitenlandse uitzendkrachten
Met name buitenlandse medewerkers worden door malafide uitzendbureaus structureel benadeeld ten opzichte van de Nederlandse werknemers. Om een deel van de huisvestingskosten te drukken van deze medewerkers worden vaak onderkomens ingericht die verre van hygiënisch en bewoonbaar zijn. De beelden hiervan worden regelmatig op televisie getoond.

Autochtone werknemers benadeeld
Een bijkomend nadeel is dat autochtone medewerkers benadeeld worden in de arbeidsbemiddeling omdat zij wel een strikte minimumloon eis hebben omdat de Nederlandse wet dat voorschrijft. Dit zorgt automatisch voor hogere tarieven ten opzichte van buitenlandse krachten die met minder salaris genoegen (moeten) nemen.

De aanpak van de overheid
Het spreekt voor zich dat de aanpak van deze duistere praktijken hoog op de politieke agenda moet staan. Volgens gezamenlijke controles in 2012 van de Belastingdienst, de Inspectie SZW en uitkeringsinstantie UWV blijkt dat ‘verkeerde’ uitzendbureaus steeds beter worden aangepakt.

Uitkomst onderzoeken
Ook de bedrijven die zaken doen met ‘verkeerde’ uitzendbureaus lopen de kans om tegen de spreekwoordelijke ‘lamp’ te lopen. Deze bedrijven worden ook gecontroleerd en kunnen rekenen op flinke boetes. Afgelopen jaar zijn 55 bestuursrechtelijke onderzoeken gestart. Daarbij werden 84 uitzendbureaus onderzocht en 174 bedrijven die gebruik maakten van inleen personeel. In totaal is bij 17 onderzoeken de conclusie getrokken dat er gebruik is gemaakt van illegale arbeiders en onderbetaling.

Boetes
Op dit moment zijn er totaal al meer dan 3 miljoen aan boetes opgelegd en naheffingen. Daarnaast zijn er ook verschillende strafrechtelijke onderzoeken gestart. Hierbij wordt gekeken in hoeverre bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking en uitbuiting van medewerkers. De kans bestaat dat er nog meer uitzendbureaus worden vervolgd.

Belang van de aanpak
De overheid kan door deze harde aanpak het werkklimaat in Nederland aanzienlijk verbeteren. Ook het welzijn van de ingeleende arbeidskrachten kan worden vergroot. Daarnaast wordt ongelijkheid tussen de werknemers flink aangepakt. Ik hoop dat de overheid doorgaat met dit beleid. Ook ‘plof’ uitzendbureaus zouden moeten worden aangepakt. Dit zijn kleine uitzendbureaus die als ‘paddenstoelen’ uit de grond schieten en zoveel mogelijk winst proberen te maken ten koste van hun personeel en de belasting. Wanneer ze tegen de lamp dreigen te lopen worden ze opgeheven en gaan ze elders onder een andere naam weer aan de slag met dezelfde praktijken. De overheid heeft de komende jaren nog flink wat uitdagingen om deze praktijken aan te pakken.