Loonkosten stijgen nauwelijks in 2015

De kosten die werkgevers betalen voor werknemers zijn in 2015 nauwelijks gestegen. Het gaat hierbij om de loonkosten per gewerkt uur. Deze koste zijn in 2015 ongeveer 0,6 procent gestegen. Deze stijging is de kleinste stijging in loonkosten in de afgelopen twintig jaar. De gegevens over de loonkosten van 2015 werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn verschillende oorzaken waardoor de loonkosten nauwelijks zijn gestegen. Met name de lagere werkgeverspremies die werkgevers moeten afdragen voor werknemers zijn een belangrijke oorzaak volgens het CBS.

De ontwikkelingen in de loonkosten verschillen per sector. De bedrijfstak die gericht is op informatie en communicatie had bijvoorbeeld te maken met een stijging in de loonkosten van 2,9 procent. In andere sectoren nam de stijging van de loonkosten minder sterk toe. In sommige bedrijfstakken was zelfs sprake van een daling in de loonkosten. Bij financiële instellingen was de daling in de loonkosten het grootst, deze kwam in deze sector uit op min 2,2 procent. Een aantal banken in deze sector deed namelijk geen extra stortingen voor hun pensioenen terwijl ze dit eerder in 2014 nog wel hadden gedaan.