Lonen stijgen minder hard dan economische groei in 2016-2017

De economie is aan het herstellen en de arbeidsmarkt gaat hierin mee. In Westerse landen zal de arbeidsmarkt naar verwachting in 2017 zijn hersteld tot op het niveau dat voor de economische crisis aanwezig was. Ondanks dat nemen de salarissen echter nog niet toe. Dit maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op donderdag 7 juli 2016 bekend doormiddel van een rapport. De OESO is een organisatie die bestaat uit een samenwerkingsverband van 34 landen die voornamelijk tot de westerse landen worden gerekend.

De organisatie doet onderzoek en publiceert rapport die gericht zijn op het sociaal-economisch gebied. Ook dit onderzoek van donderdag 7 juli 2016 is hier een voorbeeld van. Het maakt duidelijk hoe de arbeidsmarkt, de lonen en de economie zich met elkaar verhouden.Naar verwachting zal het aantal werkenden in de leeftijd tussen de vijftien en vierenzeventig jaar in 2017 op een iets hoger niveau zitten dan aan het einde van 2007 werd gemeten.

Er zijn ook landen waar de werkgelegenheid in 2016 al boven het niveau is uitgekomen van voor de economische crisis. Het gaat dan om landen zoals Duitsland, Turkije en Chili. Daarentegen zijn er ook landen dien nog steeds een problematische arbeidsmarkt hebben. in Ierland, Griekenland en Spanje heeft men nog steeds te maken met een overschot aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. In die landen heerst een grote werkloosheid. Secretaris-generaal Angel Guerría van de OESO geeft aan dat het herstel van de arbeidsmarkt nog maar voor ongeveer de helft is voltooid. Er zijn volgens de secretaris-generaal nieuwe beleidsmaatregelen nodig om er voor te zorgen dat de lonen in de landen weer gaan stijgen en de arbeidsproductiviteit toeneemt.

Reactie van Technisch Werken
Het is niet bijzonder dat de lonen niet meteen stijgen nu ook de arbeidsmarkt en de economie aan het herstellen zijn. Er zit vaak een na-ijl effect in dit proces. De lonen zullen ongetwijfeld gaan stijgen maar eerst worden nieuwe arbeidskrachten aangenomen om de vacatures in te vullen. Daardoor kan een bedrijf structureel de hogere productie uitvoeren. Pas na verloop van tijd zal een bedrijf ook meer aandacht moeten besteden aan het “binnen houden” van arbeidskrachten. Door een krapte op de arbeidsmarkt aan beschikbare vakmensen zullen bedrijven ook trachten kandidaten aan te trekken van concurrenten. Dit kan onder andere gedaan worden door een aantrekkelijk salaris te bieden of andere gunstige arbeidsvoorwaarden. Meestal is dat het moment dat werknemers weer meer gaan verdienen en de lonen dus gaan stijgen.