Lengte en duur van files is in Nederland afgenomen in 2020

Door de coronacrisis, de coronamaatregelen en het thuiswerken is er minder verkeer op de Nederlandse wegen aanwezig. Dat heeft er voor gezorgd dat het aantal files in Nederland aanzienlijk is verminderd. Volgens de ANWB is het aantal files in Nederland en de duur van het aantal files afgenomen met 63 procent. De ANWB heeft deze cijfers bekend gemaakt op woensdag 30 december 2020. Voor de berekening van het percentage heeft de ANWB gebruik gemaakt van de jaarlijkse filecijfers.

Thuiswerken

Als belangrijkste reden voor de reductie in het aantal files geeft de ANWB het thuiswerken aan. Doordat mensen meer thuis zijn gaan werken is met name de verkeersdrukte in de ochtendspits en avondspits afgenomen. De Nederlandse wegen werden rond die tijdstippen aanzienlijk rustiger terwijl dat juist de tijdstippen zijn waarop files ontstaan. De afgelopen jaren is het aantal files juist aanzienlijk toegenomen. De coronacrisis maakte aan deze ontwikkeling een einde.

Advies van de overheid

Dat gebeurde eigenlijk al vanaf 15 maart toen de overheid het advies had uitgebracht om zoveel mogelijk thuis te werken. Nederlanders moesten vanaf dat moment op dringend advies van het kabinet alleen gebruik maken van het verkeer als het echt noodzakelijk was. Als men thuis kon werken moest dat worden gedaan. Verschillende bedrijven en werknemers maakten echter nog wel gebruik van het verkeer omdat het niet anders kon.

Thuiswerken krijgt meer aandacht

Maar het overgrote deel van de werknemers bleef thuis werken. Na verloop van tijd veranderde dit patroon en werd het iets drukker op de wegen. Tegen het einde van het jaar werd door de overheid weer benadrukt dat thuiswerken de regel moet zijn. Pas toen werd het thuiswerken weer belangrijker en gingen ook bedrijven die het thuiswerken eerst niet serieus namen toch over op thuiswerken. Dat had ook een effect op de verkeersdrukte in Nederland.